Frederikssund Kommunes logo

Kriterier for tildeling af kulturprisen 

Kulturprisen i Frederikssund Kommune tildeles efter et eller flere af nedenstående kriterier, og skal ses som en anerkendelse og påskønnelse af en særlig indsats ydet indenfor det kulturelle område. Kulturprisen kan tildeles en gruppe, en forening, en institution, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer, der har:

  • været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune.
  • taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område.
  • udvist kulturelt mod eller nytænkning.
  • ydet en bemærkelsesværdig indsats indenfor kunst eller det almen kulturelle område

Andre former for indsats end de her nævnte vil kunne komme på tale. 

Prisen

  • Uddeles én gang årligt.
  • Uddeles kun til amatører.
  • Består - udover æren - af et diplom og 15.000 kroner.

Indstilling og uddeling

  • Alle kommunens borgere kan komme med begrundet indstilling til modtagere efter annoncering i en lokal avis og kommunens hjemmeside.
  • Fritids- og kulturudvalget beslutter hvem der skal have prisen og kan også selv komme med forslag indenfor fristens udløb.
  • Indstillingen sker via en formular på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

 Vedtaget i Udvalget for Job, erhverv og kultur den 17. august 2010.