Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Samarbejdsorganisation - MED-aftale

Frederikssund Kommunes samarbejdsorganisation er reguleret af en såkaldt MED-aftale.

MED står for "medindflydelse og medbestemmelse", og aftalen forener samarbejdsorganisationen med arbejdsmiljøorganisationen, således at medarbejdernes samlede arbejdsvilkår behandles under ét.

MED-aftalen giver de ca. 4.000 medarbejdere i Frederikssund Kommune mulighed for at få indflydelse på deres egen arbejdssituation.

MED-strukturen i Frederikssund Kommune består af MED-udvalg på tre niveauer:

Det øverste samarbejdsorgan er Hoved MED-udvalget, hvor hovedorganisationerne er repræsenteret med henholdsvis fire medarbejdere fra LO-området, tre fra FTF-området og en fra AC-området. Heruodver er der valgt en arbejdsmiljørepræsentant til Hoved MED-udvalget. 

Hoved MED-udvalget fastlægger de overordnede linier for hele samarbejdsorganisationen. Det andet niveau er DEL-udvalg for de enkelte direktørområder og tredje niveau er lokale MED-udvalg. På de større fagchefområder, er der endvidere oprettet koordinerende lokaludvalg.

Medlemmer af Hoved MED-udvalget

Ledelelsesrepræsentanter

Konst. kommunaldirektør Helle Hagemann Olsen - formand
Direktør Kristian Nabe-Nielsen (Teknik, Erhverv og IT)
Direktør Jan Milandt (Opvækst, Uddannelse og Kultur)
Direktør Helle Hagemann Olsen (Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed)

Medarbejderrepræsentanter

LO-området

  • Fællestillidsrepræsentant Sanne Johansen, FOA
  • Fællestillidsrepræsentant Manja Frostholm, HK/Kommunal
  • Fællestillidsrepræsentant Mette Sørensen, FOA
  • Tillidsrepræsentant Jørgen Hvalkof, SL

FTF-området

  • Fællestillidsrepræsentant Mette Wittenburg, BUPL
  • Fællestillidsrepræsentant Rikke Beier, DLF - næstformand
  • Fællestillidsrepræsentant Jane Roos Sørensen, DSR

AC-området

  • Tillidsrepræsentant Bent Kjær Hansen, Dansk Magisterforening 

Arbejdsmiljørepræsentant

  • Mette Adelheid Frøkov 

Spørgsmål til MED-aftalen eller til selve MED-strukturen kan rettes til Sundhed og HR på 47 35 10 00.