Frederikssund Kommunes logo

Samarbejdsorganisation - MED-aftale

Frederikssund Kommunes samarbejdsorganisation er reguleret af en såkaldt MED-aftale.

MED står for "medindflydelse og medbestemmelse", og aftalen forener samarbejdsorganisationen med arbejdsmiljøorganisationen, således at medarbejdernes samlede arbejdsvilkår behandles under ét.

MED-aftalen giver de ca. 3.500 medarbejdere i Frederikssund Kommune mulighed for at få indflydelse på deres egen arbejdssituation.

MED-strukturen i Frederikssund Kommune består af MED-udvalg på tre niveauer:

Det øverste samarbejdsorgan er Hoved MED-udvalget, hvor hovedorganisationerne er repræsenteret med henholdsvis syv medarbejdere fra Forhandlingsfælleskabet (tidl. LO-området og FTF-området) og en fra AC-området. Herudover er der valgt en arbejdsmiljørepræsentant til Hoved MED-udvalget. 

Hoved MED-udvalget fastlægger de overordnede linjer for hele samarbejdsorganisationen. Det andet niveau er DEL-udvalg for de enkelte direktørområder og tredje niveau er lokale MED-udvalg. På de større centerchefområder, er der endvidere oprettet koordinerende lokaludvalg.

Medlemmer af Hoved MED-udvalget

Ledelelsesrepræsentanter

Kommunaldirektør Torben Kjærgaard (Strategi, Service og Koordination) - formand
Direktør Kristian Nabe-Nielsen (Teknik, Erhverv og IT)
Direktør Julie Becher (Opvækst, Uddannelse og Kultur)
Direktør Mie Helene Andresen (Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed)

Medarbejderrepræsentanter

Forhandlingsfælleskabet (ordnet alfabetisk efter faglig organisation)

  • Fællestillidsrepræsentant Mette Wittenburg, BUPL - næstformand
  • Fællestillidsrepræsentant Jesper Van Vliet Tews, DLF
  • Tillidsrepræsentant Jane Roos Sørensen, DSR
  • Fællestillidsrepræsentant Maya Cramer, FOA
  • Fællestillidsrepræsentant Mette Fremming Sørensen, FOA
  • Fællestillidsrepræsentant Sony Kaur, HK Kommunal
  • Tillidsrepræsentant Louise Birch Themsen, SL

AC-området

  • Tillidsrepræsentant Birthe Norman, AC

Arbejdsmiljørepræsentant

  • Mette Adelheid Frøkov 

Spørgsmål til MED-aftalen eller til selve MED-strukturen kan rettes til organisationskonsulent Per Andersen Repstock. HR og Strategi på 47 35 10 00.