Frederikssund Kommunes logo
24. januar 2024

Krisestab iværksætter lavt beredskab

DMI har hen over natten til onsdag opjusteret prognosen for forhøjet vandstand i Isefjord og den nordlige del af Roskilde Fjord. Derfor iværksættes lavt beredskab.

Aktuelt forventes vandstanden i Isefjord at toppe torsdag morgen den 25. januar 2024 omkring kl. 7.30 med cirka 150 centimeter over daglig vande. I Roskilde Fjord ventes en vandstand på cirka 155 centimeter over daglig vande torsdag morgen cirka en time senere; omkring kl. 8.30. I den sydlige del af Roskilde Fjord ventes vandstanden fortsat kun at blive omkring 125 centimeter, hvilket ikke er kritisk.

Få tiltag iværksættes

På den baggrund iværksættes kun få tiltag.

Watertube ved Kignæshallen

Ved Kignæshallen på Smedeengen i Jægerspris udlægges en watertube på 60 centimeter i løbet af onsdag den 24. januar. Samtidig forsøger kommunens medarbejdere sammen med Novafos denne gang at sikre de brønde der er på parkeringspladsen og vejen imod tilbageløb af fjordvand, for yderligere at forebygge oversvømmelser på parkeringspladsen og ved Smedeengen.

_KJP2084 - Beredskabet lægger watertube ud i Jægerspris ved Kignæshallen. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.Arkivfoto af beredskabet, som er i gang med at lægge watertube ud i Jægerspris ved Kignæshallen.

Kronprins Frederiks Bro

Broen lukkes ikke, men skal du passerer den, så vær varsom.

Med den forventede vandstand på op til 155 centimeter over daglig vande nord for broen, og bølger som skyller vand ind over vejen, må man forvente at der vil være en del vand og opskyl af tang, sand og småsten på vejbanen og cykelsti samt fortov torsdag morgen og formiddag. 

Strandvej i Frederikssund

På Strandvej i Frederikssund er der også fare for vand på kørebanen og på terræn ved enkelte ejendomme. Samtidig er vejen beskadiget efter stormfloden i december, så derfor åbnes for forbindelsen mellem Strandvej og Thorfinsvej, og forbindelsen mellem Pilehaven og Klintevej. 

Vand på terræn

En række af åerne og vandløbene i kommunen er pænt fyldt med smeltevand for tiden. Derfor er der risiko for, at de løber over og medfører vand på vejbanerne. Navnlig ved Byvej i Frederikssund kan det blive et problem. I så fald vil vi hurtigst muligt etablere skiltning, men kan ikke foretage yderligere.

I Roskilde Fjord nord for broen og i Isefjord vil en vandstand på 155 centimeter kunne give mindre oversvømmelser på terræn og op til sokkel på husene ved de yderst beliggende ejendomme. Det gælder navnlig på toppen af Kulhuse, i Dalby Huse og andre udsatte steder. 

For så vidt angår de øvrigt berørte boligområder langs Isefjord og Roskilde Fjord, så kontaktes de lokale digelaug, men ellers giver den varslede stigning ikke i første omgang anledning til indsats fra kommunens side. Som altid følger kommunens beredskab og krisestab dog nøje med i udviklingen, og er om nødvendigt klar til skalere beredskabet op. 

Skiltning om vand på kørebanen. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.Skiltning om vand på kørebanen.

Hold dig opdateret her på siden

Hvis situationen ændrer sig, vil vi informere yderligere her på hjemmesiden og på Frederikssund Kommunes Facebookside

Foto: Kenneth Jensen.