Frederikssund Kommunes logo
9. februar 2024

Løsning vedtaget for fortsat byudvikling i Vinge

Siden december 2022 har der været stor byggeaktivitet i Vinge. Netop nu bygger boligselskabet Vores Bolig 198 almene boliger tæt ved Vinge Station, og samme sted er Innovater ved at færdiggøre 187 lejligheder samt et supermarked, og plads til både apotek og cafè. De første indflytninger forventes den 1. maj i år. Andre steder i Vinge er der lokalplanlagt for adskillige hundrede nye boliger, og flere bygherrer ventes at påbegynde byggerier i 2024.

Løsning valgt – Marbækrenden opdimensioneres

I en del af den vestlige side af Vinge har forholdene for afledning af regnvand indtil nu ikke givet mulighed for byggeri. Men på et byrådsmøde den 31. januar besluttede Frederikssund Byråd, at opdimensionere Marbækrenden, så den kan aftage regnvand fra både kommende nye byggerier og fra den kommende motorvej. 

- Netop med Vinge er det jo sådan at naturen og landskabet er en integreret del af byudviklingen. Derfor har vi været grundige i forhold til at finde den løsning, der var mest hensigtsmæssig, når vi skal aflede regnvand fra Vinge. Vi har nu valgt en løsning, og derfor glæder jeg mig til, at vi i fremadrettet kan have dialog med investorer og udarbejde lokalplaner for byudviklingen også i den del af den vestlige side af Vinge, siger borgmester Tina Tving Stauning.

Videre proces

En opdimensionering af Marbækrenden til en større rørledning er en fremtidssikret løsning, der ventes at have en levetid på 60-80 år. Frederikssund Kommune går nu i dialog med forsyningsselskabet Novafos om den videre proces – herunder den fortsatte dialog med lodsejerne i området.

Byggepladsen ved Vinge Station set i retning mod vest. Foto: Frederikssund Kommune.Byggepladsen ved Vinge Station set i retning mod vest.

Foto: Frederikssund Kommune.