Frederikssund Kommunes logo
23. maj 2024

Nyt udstyr i byrummet indvies

I slutningen af maj kan du komme med til indvielse af nye installationer i byrummet i Frederikssund. Det drejer sig om nye skilte i byen, der viser gående vej til forskellige byfunktioner, trygheds- og stemningsskabende belysning på Bløden og et visuelt værk, der skal iscenesætte gårdrummet ved Biblioteket. 

På tegnebrættet er også et forsøg med at afprøve muligheden for en cykelsti gennem Jernbanegade. Dette afventer dog beslutning på udvalget Plan og Tekniks møde i juni.

Skal understøtte livet i byen

Projektudvalget har det seneste år arbejdet med hvilke tiltag, der kan understøtte livet i Frederikssund by. Projektudvalget har valgt at afprøve nogle fysiske tiltag i byen hen over sommeren. Installationerne er derfor midlertidige, og det skal afprøves, om de giver en positiv effekt for byen. Herefter vil udvalget evaluere på tiltagene, og komme med sine endelige anbefalinger til byen, der bliver overleveret til Byrådet til september.

Kom til Bløden den 29. maj

Indvielsen foregår på Bløden den 29. maj kl. 16.00 – 16.45. Her vil projektudvalget præsentere installationerne, og sætte ord på hvilken effekt de ønskes at have.

Udvalgets formål er at understøtte livet i Frederikssund midtby. Udvalget skal arbejde med, hvordan fysiske tiltag i købstaden kan bidrage til bylivet. Tiltagene skal endvidere bidrage til udviklingen af den øvrige del af kommunen. 

Et af de nye skilte på Bløden. Foto: Frederikssund Kommune.Et af de nye skilte på Bløden.

Foto: Frederikssund Kommune.