Frederikssund Kommunes logo
22. maj 2024

Museumsreform øger tilskud til Willumsens

Willumsens Museum kan se frem til at modtage flere penge i tilskud fra staten takket være den nye museumsreform, som blev vedtaget den 16. maj 2024.

Willumsens Museum, der ejes af Frederikssund Kommune, kan se frem til at modtage et grundtilskud fra staten på 2.5 millioner kroner. Hidtil har museet modtaget 1.2 millioner kroner.

- Jeg er utrolig glad for det forhøjede statstilskud til museet, og det får stor betydning for samlingsvaretagelsen. Museet har med sin nuværende økonomi særdeles begrænsede midler til vedligeholdelse og konservering af de mange kunstværker i samlingen. En lang række værker har i mange år stået i kø for at blive konserveret, og museet har ikke kunnet leve op til sine forpligtelser i forhold til vedligeholdelse af samlingen. Det forhøjede tilskud fra staten vil derfor primært blive anvendt til at pleje og passe på den vigtige og unikke samling, der er museets kerne og eksistensberettigelse og udgangspunktet for alle aktiviteter på museet, siger museumsdirektør Lisbeth Lund.

Med tilskuddet kommer også nogle krav, som museet skal leve op til for at få de 2.5 millioner kroner. Det er krav om mindst 10.000 besøgende om året, mindst én forskningsartikel over tre år og en indtjening på mindst fire millioner kroner om året. Sidstnævnte tæller både fondsmidler, kommunalstøtte og entreindtægter.

Tilskuddet er primært målrettet samlingsvaretagelse, altså bevaring og konservering af genstande på museet. Støtten fra Frederikssund Kommune samt fra fonde bidrager i høj grad til udstillinger, formidling og publikumsrettede aktiviteter.

- Med Frederikssund Kommunens støtte til museet er jeg ikke bekymret for, om museet kan leve op til de krav, der stilles til at få statstilskud. I 2023 havde Willumsens Museum godt 26.000 gæster, udgav syv forskningspublikationer og havde med fondsstøtte, kommunalt tilskud og entreindtægter en indtjening på knap 9 millioner kroner, fortæller Lisbeth Lund.

Renovering står for døren

Den 28. juli 2024 lukker Willumsens Museum dørene for en længere periode. Museet står nemlig over for en større renovering, der skal være med til at fremtidssikre museet. Det betyder blandt andet en ny indgang, nye parkeringspladser, udvidet cafeområde, nyt butiksområde og billetsalg og nyt værksted.

Men den byder også på mere usynlige ændringer for publikum. En vigtig del af renoveringen er nemlig et nyt og moderne ventilationssystem og sikringsforhold, der sikrer det rette klima til at opbevare museets mange kunstværker og muligheden for at indlåne betydningsfulde værker til særudstillinger.

- Da der er tale om en helt ekstraordinær situation, der tilmed vil forbedre forholdene for både kunsten og publikum, vil lukkeperioden ikke spille ind på museets statstilskud. Museet er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om situationen, fortæller Lisbeth Lund.

Renoveringen finansieres gennem tilskud fra Frederikssund Kommune og fire forskellige fonde: Augustinus Fonden, A.P. Møller Fonden, Louis-Hansen Fonden og VILLUM Fonden.

Willumsens Museum forventes at åbne igen for publikum slutningen af 2025.

Museumsdirektør Lisbeth Lund ved de to ravne foran museet, hvor der efter renoveringen vil komme en sti ind til den nye indgang til museet. Foto: Mikala Tordrup, Frederikssund Kommune.Museumsdirektør Lisbeth Lund ved de to ravne foran museet, hvor der efter renoveringen vil komme en sti ind til den nye indgang til museet.

Foto: Mikala Tordrup