Frederikssund Kommunes logo
24. maj 2024

Mød politikerne til en snak om budget 2025

Senest i oktober i år skal Byrådet vedtage et budget for Frederikssund Kommune for årene 2025 – 2028. Det forberedende arbejde er allerede i gang, og Økonomiudvalget har besluttet, at der i arbejdet med budgettet skal holdes to borgermøder.

Kom forbi Sillebroen den 12. juni

Det første møde bliver holdt mere uformelt end tidligere. Det holdes nemlig i Sillebroen

onsdag den 12. juni kl. 16 – 18.

Her kan alle interesserede komme forbi og blive klogere på det kommende budget – herunder kommunens forventede indtægter og udgifter samt hvilke udfordringer Byrådet kigger ind i. Medlemmer af Byrådet vil være til stede, så man kan få en snak med de folkevalgte om det kommende budget.

Der vil være 4 stande med følgende overskrifter:

  • Erhverv, kultur, unge og fritid
  • Ældre, social og sundhed
  • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
  • Børn og undervisning

Ved hver stand kan man møde politikerne fra de relevante udvalg.

Budgetinformation opsættes flere steder

Ved mødet vil der være opsat en række plakater med information om kommunens økonomi. Disse plakater vil blive hængende efter mødet, ligesom der vil blive opsat tilsvarende plakater i Fritidscentret i Skibby, Rejsestalden i Jægerspris, Rådhuset i Fredeirkssund og i Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK).

Plakaterne bliver hængende indtil udgangen af august 2024, hvorefter der offentliggøres et høringsmateriale om det kommende budget 2025-2028.