Frederikssund Kommunes logo
15. maj 2024

Ledigheden faldt i 2023

Tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Frederikssund Kommune har været for nedadgående i løbet af 2023. I januar 2023 var der således 514 fuldtidsledige i Frederikssund Kommune, hvilket svarer til 2,3% af arbejdsstyrken. I december2023 var tallet faldet til 465, der svarer til 2,0% af arbejdsstyrken.

Lavere ledighed end i hovedstadsområdet

De tilsvarende tal for Region Hovedstaden er 2,8% i januar og 2,6% i december. Dermed har Frederikssund Kommune en noget lavere ledighed end hovedstadsområdet generelt, hvilket har været tilfældet gennem længere tid. De seneste tal for de første måneder af 2024 viser, at ledigheden steg i januar, men siden er faldet igen både i hovedstadsområdet og i Frederikssund Kommune.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er der i Frederikssund Kommune betydeligt flere jobs inden for bygge- og anlægssektoren og landbrug sammenlignet med landsgennemsnittet.

Mange erhvervsuddannede

Øget fokus på digitalisering, grøn omstilling og kompetenceudvikling præger arbejdsgivernes efterspørgsel efter arbejdskraft, hvilket kræver en fleksibel og omstillingsparat arbejdsstyrke.

Frederikssund Kommune ligger over gennemsnittet, inden for erhvervsfaglige uddannelser sammenlignet med kommuner som Halsnæs, Egedal og Ballerup. Dette indikerer en stærk tilstedeværelse af faglært arbejdskraft i kommunen.

Derudover viser tallene, at Frederikssund også har en betydelig andel af borgere med mellemlange og korte videregående uddannelser, hvilket indikerer en arbejdsstyrke med en bred vifte af færdigheder.

Samarbejde på tværs

Frederikssund Kommune samarbejder med en lang række partnere for at imødekomme erhvervslivet behov og efterspørgsel i arbejdsstyrken. Herunder kan bl.a. næves Frederikssund Erhverv, Erhvervshus Hovedstaden og Nordsjællands Rekrutteringsservice.