Frederikssund Kommunes logo
14. juni 2024

Nyt udvalg skal styrke fællesskab i landsbyer

På Byrådets møde den 29. maj blev det besluttet at nedsætte et nyt såkaldt § 17, stk. 4 udvalg med fokus på Skuldelev. Udvalget får navnet ”Skuldelev - sammen om udvikling gennem fællesskab”, og formålet er blandt andet at identificere konkrete indsatser, som kan styrke Skuldelevs sammenhængskraft og identitet.

- Vi har 36 større og mindre byer i hele kommunen. Og det er vigtigt, at vi ikke kun har fokus på de fire hovedbyer, men også arbejder med udvikling i de andre byer. Jeg har gennem mine borgmestertid fået flere henvendelser omkring ønsker og behov i Skuldelev fra aktive borgere. Skuldelev er kommunens 5. største by, og det er helt naturligt, at vi sammen med borgerne ser på, hvordan Skuldelev kan udvikle sig og danne grundlag for en god og bæredygtig fremtid. Og så håber vi, at arbejdet også som skabelon kan bruges til andre landsbyudviklingsprojekter, siger borgmester Tina Tving Stauning (A).

Det ventes, at Økonomiudvalget og derefter Byrådet beslutter, at Jesper Wittenburg (A) skal være formand for det nye udvalg.

- Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet i løbet af september måned. Udgangspunktet bliver at arbejde med udvikling og fællesskab i Skuldelev, men jeg forventer, at resultatet af udvalgets arbejde også vil kunne bruges som inspiration i mange af kommunens øvrige landsbyer, vurderer Jesper Wittenburg.

Bred sammensætning af udvalget

Der er lagt op til en bred inddragelse af borgerne, når Økonomiudvalget på sit møde den 19. juni skal tage stilling til kommissorium og sammensætningen af det nye udvalg. Det er således foreslået, at udvalget skal bestå af to medlemmer af Byrådet, fem borgerrepræsentanter, en række repræsentanter for forskellige foreninger samt enkelte medarbejdere fra kommunens administration.

Udkastet til kommissoriet for udvalget indeholder:

  • Udarbejdelse af et samlet overblik over Skuldelevs kvaliteter og udviklingsmuligheder.
  • Formulere mulige fremtidsscenarier for et bæredygtigt lokalsamfund i Skuldelev.
  • Identificere konkrete indsatser, som kan styrke Skuldelevs sammenhængskraft og identitet.
  • Dele erfaringer om metoder og indsatser, der kan bruges som inspiration til udvikling i kommunens øvrige landsbyer.

Efter behandlingen i Økonomiudvalget den 19. juni skal Byrådet endeligt godkende sagen. Herefter vil udvalget begynde sit arbejdet i september med forventet afslutning i marts 2025. Undervejs er der lagt op til, at udvalget holder en række møder, hvoraf det ene vil være et åbent borgermøde i Skuldelev.

Rådgivende udvalg

Et § 17 stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, der arbejder inden for rammerne af en politisk vedtaget opgavebeskrivelse i form af et kommissorium. Udvalgets arbejde har karakter af at være rådgivende eller forberedende. Udvalget har ingen egentlig beslutningskompetence, men skal ses som et supplement til de stående udvalg og Byrådets arbejde.