Frederikssund Kommunes logo
5. april 2024

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Ådalens Skole

Der afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Ådalens Skole i maj 2024. Her skal der vælges fire nye forældrerepræsentanter samt suppleanter til at træde ind i skolebestyrelsen.

Som forældre til et barn på skolen har du mulighed for at blive en del af skolebestyrelsen og derigennem få indsigt i skolens drift og direkte indflydelse på skolen. Skolebestyrelsen fastlægger blandt andet principper for skolens arbejde med elevernes udvikling, for undervisningens organisering og for samarbejdet mellem skole og hjem.

Skolen afholder valgmøde den 30. april 2024 klokken 16.30 i kantinen. Det er muligt at stille op til valg ved enten at give skolelederen besked inden valgmødet eller ved at møde op på valgmødet og melde sig som kandidat.

Efter valgmødet indkalder skolelederen alle kandidater for enten at lave en aftale om et fredsvalg eller om der skal et kampvalg til. Såfremt det bliver et kampvalg, vil det foregå som en elektronisk afstemning i perioden 1. til 8. maj 2024.

Skolebestyrelsen og suppleanter offentliggøres fra den 15. maj. 2024. Den nye bestyrelse vil tiltræde den 1. august 2024.

Skolen har sendt information om valget ud til alle forældre via AULA.