Frederikssund Kommunes logo
12. april 2024

Ny cykelsti på vej i Slangerup

Nu bliver forholdene for de bløde trafikanter forbedret på Københavnsvej i Slangerup. På Strækningen fra rundkørslen ved Netto til Københavnsvej 37 (omkring byskiltet) skal der etableres cykelsti og fortov i begge sider af vejen. Skitserne for udformning af cykelstiforløbet blev godkendt politisk på Plan og tekniks møde den 10. januar i år.

Har fået 50% i tilskud fra staten

Projektet går ud på at etablere en 2,25 meter bred cykelsti og 1,5 meter bredt fortov i begge sider af Københavnsvej. Det er en udvidelse, som der er plads til inden for det eksisterende vejareal. Enkelte steder vil eksisterende krydsningsheller blive nedlagt, og andre steder vil der blive etableret nye krydsningsheller.

Det er et projekt, som har fået tilskud fra den statslige cykelstipulje. Prisen er i alt estimeret til 18 mio. kr., og tilskuddet er på 50 % af anlægssummen dvs. 9 mio. kr.

Etableringen af cykelstier og fortov vil dels være med til at øge trafiksikkerheden og tilgængeligheden på Københavnsvej. Dels vil det nye cykelstiforløb indgå som en del af supercykelstinettet i hovedstadsområdet. Læs mere om supercykelstier.

To etaper

Projektet vil blive udført i to etaper over årene 2024 – 2025. I 2024 anlægges cykelstierne fra lyskrydset ved Øvej til Københavnsvej 37, og i 2025 anlægges den resterende strækning fra lyskrydset til rundkørslen.

Arbejdet er planlagt til opstart i maj 2024 og vil begynde fra byskiltet og ind mod Slangerup.

Arbejdsopgaven udbydes til entreprenør i løbet af april, og derefter ventes en mere præcis tidsplan for arbejdet.

Københavnsvej i Slangerup. Foto: Frederikssund Kommune.Københavnsvej i Slangerup skal forbedres for de bløde trafikanter. Der kommer cykelsti og fortov i begge sider af vejen i løbet af 2024 og 2025.

Foto: Frederikssund Kommune.