Frederikssund Kommunes logo
19. april 2024

Musik bidrager til fællesskab og trivsel

På Ådalens Skole har der det seneste års tid været ekstra fokus på at få musikken ind i elevernes hverdag. Det sker blandt andet gennem morgensang, kor og musik som valgfag.

Det er efterhånden et ret velkendt faktum, at musik er godt for mennesker – det bringer os sammen, gør os glade og bidrager i det hele taget til vores trivsel. Det gælder selvfølgelig også for skoleelever, og derfor giver det rigtig god mening, at der i skoledagen er indtænkt forskellige musiske indslag. Og netop det er musiklærerne på Ådalens Skole rigtig gode til.

Ådalens Skoles kor øver. Foto: Ådalens Skole.Ådalens Skoles kor øver. 

Et af de tiltag musiklærerne har sat i gang, er morgensang for 1. til 4. klasse. Eleverne mødes hver tirsdag i kantinen, og ugen inden har de fået at vide, hvad der skal synges, så lærerne kan nå at øve sangene i klasserne.

- Vi vil gerne synge morgensang med vores elever, fordi det at synge sammen styrker sammenholdet - også på tværs af klasser og årgange. Vi oplever at eleverne er gode til at synge sammen, og at de går glade og nynnende fra morgensang. Ydermere er det vigtigt for os at eleverne bliver fortrolige med dele af den danske sangskat, da det er en central del af vores kultur, fortæller musiklærer Frederik Brinth Christiansen.

For de større elever er det blevet muligt at vælge musik som valgfag i 7. og 8. klasse. Her har musikundervisningen fokus på samspil og musikforståelse. Undervisningen foregår i små bands og i skolens lille lydstudie, hvor det også er muligt at producere elektronisk musik. Valgfaget musik afsluttes i 8. klasse med en eksamen.

Også musik til forældrene

Skolens elever og lærere vil også gerne sprede musikglæden til forældrene. Det gør de blandt andet gennem en aften med fællessang og koncert for de mindstes familier.

- Vi synes ikke at skolens forældre skal snydes for at være en del af musiklivet på skolen, og derfor har vi som noget nyt indbudt forældre og store skolebørn til aftensang på skolen. Her synger vi stemningsfulde sange - nye og gamle - akkompagneret af klaver og med fokus på den gode syngeoplevelse. Man kan også lære en ny sang eller to, da der hele tiden bliver skrevet nye, gode fællessange. Vi har også evergreens og en enkelt eller to nyere popsange med, som kan gøre sig som fællessange, fortæller Frederik Brinth Christiansen.

Eleverne i 1. klasserne kan se frem til at optræde for deres forældre med en koncert med eventyret om Tommelise som omdrejningspunkt. Sangene er skrevet af Frederik Brinth Christiansen, og han tager rundt i alle 1. klasserne to gange om ugen fra januar til april og øver sangene med eleverne. I april bliver elevernes familier inviteret til koncert.

Elever står på en scene og synger koncert. Foto: Ådalens Skole.Eleverne synger koncert for deres forældre.

- Sangene handler alle sammen om eventyret "Tommelise", som også vil blive læst op til koncerten. Eleverne arbejder også med eventyret i dansk. Ud over det faglige indhold i at synge sammen og lære tekster og historier at kende, er der et stort socialt mål med projektet: At bidrage til trivsel, rummelighed og glæden ved at gå i skole. Netop fællessang håber vi, kan hjælpe med til dette, fortæller Frederik Brinth Christiansen.

Fællessang med forældre. Foto: Ådalens Skole.Fællessang med forældre.

Foto: Ådalens Skole.