Frederikssund Kommunes logo
8. april 2024

Fjernvarmeprojekt blev sat i gang

Vestforbrænding begynder nu arbejdet med at lægge rør i jorden til fjernvarmeforsyning til St. Rørbæk, Vinge og en mindre del af Frederikssund. Det blev markeret på marken lige for enden af Morbærvænget i St. Rørbæk mandag den 8. april, hvor borgmester Tina Tving Stauning (A) tog første spadestik til projektet.

Områdechef Per Wulf (tv.) fra Vestforbrænding og borgmester Tina Tving Stauning (A) holder tale ved første spadestik. Foto: Frederikssund Kommune.Områdechef Per Wulff (tv.) fra Vestforbrænding og borgmester Tina Tving Stauning (A) holder tale ved første spadestik. 

Velkommen til

- Rigtig hjerteligt velkommen til Vestforbrænding her i St. Rørbæk og Vinge. Jeg har jo ofte spurgt Per (områdechef i Vestforbrænding), hvornår I ville gå i gang. Derfor er det er en stor dag, at vi nu står her, fastslog borgmester Tina Tving Stauning i sin tale og tilføjede:

- Både borgere og virksomheder – og ikke mindst Byrådet – har interesseret sig for, hvornår der kom fjernvarme til området, og i dag kan vi så gå i gang.

Borgmesteren fortalte videre, at Frederikssund Byråd har vedtaget en strategisk varmeplan, der beskriver alle de områder, hvor der er mulighed for udrulning af fjernvarme i Frederikssund kommune. Fjernvarmen giver mulighed for at udfase olie og gasfyr, og er derfor et væsentligt element i den grønne omstilling. En fossilfri energi- og varmesektor er således en forudsætning for, at Frederikssund Kommune kan indfri sine målsætninger på klimaområdet.

Også Per Wulff, som er områdechef for Vestforbrænding Fjernvarme, ser frem til, at arbejdet nu igangsættes i Frederikssund.

- Frederikssund er en vigtig del af vores samlede Varmeplan 2030. Når hovedledningen gennem Egedal Kommune er klar, og den store udvidelse af fjernvarmeforsyningen er en realitet dér, giver det rigtig god mening, at dele af Frederikssund også bliver koblet på. På den måde sikrer vi en effektiv fjernvarme med en høj grad af kapacitetsudnyttelse. Jeg er rigtig glad for, at også borgerne i Frederikssund gerne vil opvarme deres boliger med fjernvarme, som er en billig, nem og fremtidssikret varmekilde, siger Per Wulff.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) tager første spadestik. Foto: Frederikssund Kommune.Efter talerne tog borgmester Tina Tving Stauning (A) det første spadestik.

Fotos: Frederikssund Kommune.

320 nye kunder frem til 2026

Vestforbrænding skal udrulle fjernvarme mange steder, og denne del af projektet omfatter etableringen af ca. 8 km hovedledning fra Ølstykke til Frederikssund og Store Rørbæk. Der bliver åbnet mulighed for adgang til fjernvarme i Deltakvarteret og St. Rørbæk. Her vil 320 kunder i Frederikssund Kommune vil frem mod 2025/2026 få tilbudt fjernvarme.

Fra Ølstykke og frem til Snostrupvej etableres fjernvarmeledningerne langs togbanen. Det er første etape i udbygningen af fjernvarmenettet, som er en del af Vestforbrændings Varmeplan 2030, og som samlet skal koble op mod 39.000 husstande på fjernvarmenettet i de kommende år.

Trafikale gener

Vestforbrændings arbejde med fjernvarmerørene giver nogle trafikale forhindringer imens arbejdet står på.

Således er Gl. Slangerupvej lukket for gennemkørsel fra den 4. april til 6. september. Beboerne på vejen skal køre ind enten sydfra eller nordfra afhængig af, hvor langt man er kommet med rørene.

På cykelstien fra St. Rørbæk til Vinge Station vil der blive arbejdet med at svejse fjernvarmerør sammen. Mens dette arbejde står på kan man godt benytte stien – blot man er opmærksom på, at der arbejdes langs stien. Når rørene skal graves ned vil stien være lukket i perioden fra den 15. april til 17. maj.

Læs mere om fjernvarmeprojektet på Vestforbrændings hjemmeside.