Frederikssund Kommunes logo
10. oktober 2023

Ny partnerskabsaftale med Trasbo A/S

En ny partnerskabsaftale mellem virksomheden Trasbo A/S og Frederikssund Kommune skal skabe bedre jobmuligheder for borgere og flere kvalificerede medarbejdere til virksomheden.

Partnerskabsaftalen, der blev indgået mandag den 9. oktober 2023, sætter fokus på rekruttering af arbejdskraft, fastholdelse af virksomhedens egne medarbejdere, særligt udsatte unge og tilbud til voksne der gerne vil tage en uddannelse som voksenlærling.

- At Trasbo A/S har lyst til at indgå i det her partnerskab, specielt med fokus på særligt udsatte unge og voksenlærlinge og på den måde bidrager til lokalsamfundet glæder mig. Vi har i kommunen mange stærke og samfundsbevidste virksomheder, og derfor er det også vigtigt, at vi i kommunen kvittere den anden vej ved at hjælpe virksomhederne med de fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer, de står med, og det tror jeg på, at vi kan med denne partnerskabsaftale, siger borgmester Tina Tving Stauning (A).

Trasbo A/S har gennem adskillige år haft et tæt samarbejde med Jobcentret i Frederikssund Kommune, og det samarbejde udbygges nu med partnerskabsaftalen. En del af aftalen er, at kommunen er forpligtet til at sikre én indgang til Jobcentret.

- Jeg er sikker på, at partnerskabsaftalen med Trasbo A/S vil blive en gevinst for både virksomheden og de borgere, som vil få en chance for et job hos virksomheden. Både de unge udsatte og de lidt ældre der kan få papir på deres kompetencer gennem en faglært uddannelse, ligesom Trasbo A/S vil opleve, at vi kan hjælpe dem med både nye medarbejdere og lige så vigtigt fastholdelse af nuværende medarbejdere, siger Michael Tøgersen (I), formand for udvalget for Job, erhverv og kultur.

For Trasbo A/S er det særligt fokus at tage et socialt ansvar og bl.a. hjælpe unge sårbare. Men virksomheden lægger vægt på at de gerne bidrager med at hjælpe borger til selvforsørgelse uanset deres alder og hjælper gerne borgere med at komme tættere på arbejdsmarkedet ved at give dem en mulighed for at komme i virksomhedspraktik med henblik på ansættelse i løntilskud, fleksjob eller ordinært job.

- Trasbo A/S servicere f.eks. virksomheder med erhvervsrengøring og måtteservice og private borgere, ældre der er visiteret til hjemmehjælp, med rengøring og tøjvask. Hos Trasbo A/S har vi derfor medarbejdere med mange forskellige profiler, der passer til vores meget forskellige kundegrupper. Når vi skal finde nye kollegaer, har vi derfor også fokus på at skabe det rigtige match mellem os og vores kunder. Vi gør derfor meget for at få integreret vores nye kollegaer i arbejdsfællesskabet og vores kultur. Det gør vi ved løbende dialog og møder. Vi var slet ikke i tvivl om, at partnerskabsaftalen med Frederikssund Kommune er en god idé. Vi lægger vægt på den tætte dialog og samarbejde, udtaler Birgitte Trasbo der er ejer og direktør for firmaet.

Virksomheden samarbejder også med Jobcenteret i forbindelse med rekruttering af arbejdskraft – både direkte rekruttering til ordinære stillinger, men også ansættelse på særlige vilkår, for eksempel via virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob.

Direktør og ejer af Trasbo, Birgitte Trasbo, og udvaglformand for Job, erhverv og kultur, Michael Tøgersen, underskriver partnerskabsaftale. Foto: Frederikssund Kommune.Direktør og ejer af Trasbo, Birgitte Trasbo, og udvaglformand for Job, erhverv og kultur, Michael Tøgersen, underskriver partnerskabsaftale.

Foto: Frederikssund Kommune.