Frederikssund Kommunes logo
23. november 2023

Varsel om forhøjet vandstand

DMI varsler forhøjet vandstand i den nordlige del af Roskilde Fjord torsdag aften og nat. Kommunens krisestab følger situationen.

Vandstand op til 130 centimeter

Ifølge seneste prognoser fra DMI kan vandstanden i den nordlige del af Roskilde Fjord nå op på 130 centimeter over dagligt vande, når vandstanden er højest torsdag aften ved 22-tiden. I resten af Roskilde Fjord, syd for Kronprins Frederiks Bro, forventes noget lavere vandstand. Her lyder varslet på lidt under 110 centimeter over dagligt vande, hvilket ikke er kritisk. Det samme gælder for Isefjord.

Situationen følges

I Roskilde Fjord nord for broen vil en vandstand på 130 centimeter kunne give mindre oversvømmelser på terræn. Navnlig de yderst beliggende ejendomme på toppen af Kulhuse vil være udsat for vand i haverne og ved sokkel på husene, men også ejendomme i Vænget i Jægerspris, ved Kignæs og langs Hovedgaden, kan opleves vand på terræn. 

Den varslede stigning giver ikke i første omgang anledning til indsats fra kommunens side, men vores beredskab og krisestab følger nøje med i udviklingen. 

DMI's vandstandsvarsel for Kignæs i Jægerspris den 23. november 2023. Grafik: DMI.

DMIs prognose for forhøjet vandstand ved Kignæs i Jægerspris torsdag den 23. november 2023. Kl. 22 DMI at vandstanden topper ved knap 130 centimeter.

Hold dig opdateret her på siden

Vi vil informere yderligere her på hjemmesiden og på Frederikssund Kommunes Facebookside, hvis der sker ændringer i situationen. 

Grafik: DMI.