Frederikssund Kommunes logo
23. november 2023

Lokalplan for nyt børnehus i Vinge endeligt vedtaget

Lokalplan 163 og kommuneplantillæg 013 dækker en del af Det Grønne Hjerte i det sydlige Vinge. Lokalplanen er delt op i to delområder og giver mulighed for, at der kan opføres et børnehus i Vinge samt at ejendommen på Solvænget 29 kan bruges til offentlige formål. Planen og kommuneplantillægget, som var i høring tidligere på året, blev endeligt vedtaget på byrådets møde den 22. november.

Børnehus – delområde 1

Lokalplanen giver mulighed for at etablere Vinges første børnehus med tilhørende rekreativt område. Børnehuset er ikke tegnet endnu, og der er derfor udlagt et rummeligt byggefelt, der sikrer den nødvendige fleksibilitet til byggeriet.

Børnehuset skal vejbetjenes fra nord og lokalplanen indeholder mulighed for et fælles parkeringsareal, der kan dække behovet for aktiviteter i begge delområder. Lokalplanen stiller krav om grønne tage og facader i træ og glas og mulighed for mindre partier af metal eller skifer.

Her skal det kommende børnehus i Vinge ligge. Foto: Frederikssund Kommune.Arealet hvor det kommende børnehus skal bygges ligger øst for Fællesmagasinet. 

Solvænget 29 – delområde 2

Lokalplanen giver endvidere mulighed for at anvende ejendommen på Solvænget 29 til offentlige formål i form af kultur- og foreningsliv, fælleshus, værksteder, café, gæsteboliger o.l. Dertil et rekreativt område med arealer, der bl.a. må anvendes til dyrehold og naturarealer til fællesskabende funktioner for boligområderne i det sydlige Vinge. Der er med vedtagelsen af lokalplanen ikke taget endelig beslutning om, hvorvidt de eksisterende bygninger på ejendommen skal bevares.

Det sikres endvidere, at de nære arealer langs beskyttet natur friholdes og eksisterende beplantning bevares.

Ejendommen Solvænget 29 med det nyistandsatte drivhus. Ejendommen skal i fremtiden være udgangspunktet for fællesaktiviteter for borgerne i Vinge.Ejendommen Solvænget 29 med det nyistandsatte drivhus. Ejendommen skal i fremtiden være udgangspunktet for fællesaktiviteter for borgerne i Vinge.

Fotos: Frederikssund Kommune.