Frederikssund Kommunes logo
21. november 2023

Erhvervskonference 2023 sætter retning for fremtidige indsatser

Rammen var sat da FGU Nordsjælland i Skibby åbnede dørene til konferencen, som foregik inde i teatersalen, hvor kommunens virksomhedsservice, Frederikssund Erhverv, Erhvervshus Hovedstaden, FGU Nordsjælland, Technical Education Copenhagen og U/NORD stod klar ved deres stande for at netværke med de deltagende virksomheder.

Snakken gik højt indtil borgmester Tina Tving Stauning gik på scenen for at byde velkommen, hvorefter moderator Noa Redington styrede slagets gang med en blanding af humor, hård tidsføring og spørgsmål. Første oplægsholder var formand for Job, erhverv og kultur, Michael Tøgersen, som førte deltagerne igennem udvalgets arbejde og kommunens indsats på beskæftigelses- og erhvervsområdet, bosætning og ikke mindst samarbejder. Udfordringen på mangel af arbejdskraft blev indledningsvist adresseret, hvormed retningen var sat for eftermiddagens program.

De unge som arbejdskraft

FGU Nordsjælland førte derefter an med Ole Sværke, som fortalte om institutionens arbejde med de unge efterfuldt af Emilia van Hauen, der gav energiske indspark til, hvordan generation Y og Z ser arbejdslivet, og hvordan vi som samfund, herunder specielt Generation X og Babyboomer, kan skabe en gensidig forpligtigelse til at få dem tilknyttet arbejdsmarkedet i forhold til fællesskaber. Forkvinde for Dansk Metal Ungdom, Amanda Irina Larsen, gik derefter på scenen som et levende eksempel på, hvad de unge ser af mulighed og udfordringer, samt hvad de tilgodeser i et arbejdsliv. Virksomhedsservice fra Frederikssund Kommune oplyste deltagerne om deres tilbud og henviste virksomheder til yderligere gode samarbejder og dialog. Efter en frisk pause med netværk, kaffe og kage kom også Markus Viuf på med Komponents input til ledelse af unge.

Borgmester Tina Tving Stauning er helt med på, at der bør være fokus på de unge som arbejdskraft:

”De unge bringer nye ideer, kompetencer og innovationer, som er nødvendige for at holde trit med udviklingen. Investering i de unges uddannelse og færdigheder sikrer, at arbejdsmarkedet forsynes med kvalificeret arbejdskraft og ved at fokusere på de unge, kan vi som kommune og virksomheder planlægge mere effektivt for fremtiden. I sidste ende handler det om at skabe en stærk, dynamisk og fremadskuende arbejdsstyrke, der kan sikre et lands økonomiske og sociale velfærd på lang sigt,” understreger hun.

Kultur- og erhvervspartnerskaber

Rosinen i pølseenden var Lisbeth Lund fra Willumsens Museum og Anders Bang fra Hansens Is, der på hver deres måde formidlede om kultur- og erhvervssamarbejder – begge med henblik på inspirerende og spændende cases og kreativitet inden for hver deres branche. Begge sidstnævnte svarede på spørgsmål fra moderator, som gav en god afsluttende dialog ovenpå et program spækket med information.

Michael Tøgersen samlede op på oplæggene gennem eftermiddagen og henledte til handling, hvorefter Tina Tving Stauning takkede for dagen. Job, erhverv og kultur er sammen med administrationen allerede trådt i arbejdstøjet for at se nærmere på, hvordan kulturaktører og erhvervsliv i Frederikssund Kommune kan danne partnerskaber på tværs til glæde for borgere, virksomhedernes ansatte og de kulturelle aktører.

”Vi drøfter i udvalget, hvordan vi kan være ”fødselshjælpere” og hjælpe med at eksekvere på givende partnerskaber på tværs af kultur og erhverv. Efter det, vi har oplevet på konferencen, er potentialet stort. Vi vil gerne se på mulighederne, i første omgang på de større kulturaktører og virksomheder i kommunen. Samarbejde mellem kulturliv og erhvervsliv byder på en række betydningsfulde fordele, som er vigtige for både samfundet, økonomien og den enkelte. Det vil vi gerne prioritere, da kulturlivet kan inspirere til nytænkning og kreativitet i erhvervslivet. Samtidig kan kultur være et stærkt redskab i branding og markedsføring og gøre en virksomhed mere attraktiv for nuværende og potentielle medarbejdere. Partnerskaber danner også netværksmuligheder både inden for og på tværs af sektorer, som kan føre til nye forretningsmuligheder og øge produktudviklingen,” fortæller Michael Tøgersen, formand for Job, erhverv og kultur.

Job, erhverv og kultur vil på et kommende udvalgsmøde have en drøftelse om arbejdet med kultur- og erhvervspartnerskaber.

Der var god dialog på scenen med oplægsholdere og publikum. På billedet ses Emilia van Hauen (tv) og moderator Noa Redington (th.). Foto: Frederikssund KommuneDer var god dialog på scenen med oplægsholdere og publikum. På billedet ses Emilia van Hauen (tv) og moderator Noa Redington.

Foto: Frederikssund Kommune.