Frederikssund Kommunes logo
15. marts 2023

Store Trafikdag skal gøre elever mere sikre i trafikken

Kigger man i ulykkesstatistikkerne, kan man se, at de unge står over for de ti farligste år i trafikken, når de er 15-25 år. Ulykkesstatistikken viser også, at de trafikulykker, der sker med unge mennesker, ofte sker når de unge er på egen hånd som fodgænger, på cykel, knallert eller løbehjul.

- Derfor er der al mulig grund til, at vi prioriterer og intensiverer trafikundervisningen i vores skoler. I Frederikssund Kommune har vi et stærkt Vej-Skole-Politi-samarbejde, og i det samarbejde har der længe været et ønske om at kunne tilbyde den samme trafikundervisning til eleverne på tværs af skoler, så det timeløse fag færdselslære bliver rammesat på en enkel og overskuelig måde. Derfor laver vi nu en hel dag den 29. marts, hvor alle elever på alle årgange i skolerne i Frederikssund Kommune bliver undervist i trafik, fortæller Sofie Caspersen, der er ingeniør og cykelansvarlig i Vej og Trafik i Frederikssund Kommune.

Rådet for Sikker Trafik tager godt imod ideen om en fælles trafikdag for alle elever.

- Vi bifalder altid et godt samarbejde om at gøre børn og unge trafiksikre. Vi tror på, at når både kommunen, politiet og skolerne går sammen, så står de stærkt, og de rammer de sætter for dagen er med til at sikre, at alle kommunens unge får den rette undervisning, siger Petrea Busck, der er specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Cyklistprøve, naturfag og trafikofre

Der er lavet en fælles undervisningsplan for skolerne med beskrivelse af den planlagte undervisning på alle årgange. Emnerne i undervisningen er forskellige efter elevernes alder, men spænder bredt lige fra gå-prøve og den lille cyklistprøve i skolegården i de mindste klasser til et naturfagligt forløb med test af bremser, fart, balance, synlighed og opmærksomhed på forskellige transportmidler på mellemtrinnet. I udskolingen arbejdes der med adfærd og konsekvenser af trafikulykker, og 8. årgang får besøg af trafikofre, som fortæller deres personlige historier. Endelig er der også førstehjælp på skemaet.

Den lille cyklistprøve i 2022 på Slangerup Skole afd. Byvang. Foto Frederikssund Kommune.Den lille cyklistprøve i 2022 på Slangerup Skole afd. Byvang.

Foto Frederikssund Kommune.

Mere grøn transport

Ideen med en trafikdag for samtlige skoleelever har vakt interesse i en række andre kommuner. Sofie Caspersen er således blevet kontaktet fra flere kommuner, der er interesserede i at høre nærmere om, hvordan dagen afvikles.

- Vi håber derfor, at vi kan være med til at inspirere andre kommuner, så man endnu flere steder får styrket trafikundervisningen. Samtidig ønsker vi også med trafikdagen at nå målet i kommunens mobilitetsplan om at få flere børn og unge til at tage cyklen eller andre grønne transportformer. Det mål kan hjælpes på vej ved at gøre dem trafiksikre og give dem cykelglæde med god trafikundervisning, vurderer Sofie Caspersen.