Frederikssund Kommunes logo
17. marts 2023

Rettidig justering af budget 2023

Frederikssund Kommunes Økonomiudvalg og Byråd skal tage stilling til en række justeringer af budget 2023. Det er nødvendigt at gøre allerede nu for at sikre, at økonomien holdes på sporet, og at servicerammen bliver overholdt.

Allerede nu kan der ses et større forbrug end budgetteret på bl.a. specialundervisningsområdet, familieområdet, voksenhandicapområdet og på grund af stigende inflation. Dette betyder, at Byrådet nu skal foretage nogle justeringer af kommunens budget for indeværende år. Også i 2022 blev udfordringer i budgettet adresseret løbende med det resultat, at regnskabet for 2022 viste, at kommunen overholdt både servicerammen og anlægsrammen, som er de nationale mål for, hvor mange penge kommunerne må bruge.

- Lige som i 2022 holder vi skarpt øje med vores udgifter. Vi kan allerede nu se, at der bruges mere end budgetteret på en række områder, samt at der har været nogle uforudsete og uundgåelige udgifter. Derfor er vi nødt til at handle nu og rettidigt for at sikre, at vi ved årets slutning fortsat har en sund og holdbar økonomi. Det ligger mig meget på sinde, at vi får rettet budgettet til på en måde, så færrest mulige borgere kommer til at opleve serviceforringelser, fastslår borgmester Tina Tving Stauning (A).

Budgetudfordring på 37,2 mio. kr.

Ud over stigende udgifter bl.a. til flere elever i specialundervisning, større udgifter på familieområdet og stigende takster på handicapområdet har Frederikssund Kommune også stigende udgifter til kollektiv transport samt til Frederiksborg Brand og Redning. I alt løber merudgifterne op i 37,2 mio. kr. i 2023.

Onsdag den 22. marts skal Økonomiudvalget behandle sagen, og her er der foreslået en række måder at reducere driftsudgifterne på. Herunder bl.a. at spare mindre op til

tjenestemandspensioner, flytte budget til hovedvedligeholdelse fra drift til anlæg, mulig udsættelse af genåbning af nogle af pladserne på Tolleruphøj mv. Endvidere foreslås budgetreduktioner fordelt på de forskellige udvalg med:

4,4 mio. kr. på Økonomiudvalgets område
2,4 mio. kr. på Plan og Tekniks område
4,1 mio. kr. på Skole, klub og SFOs område
1,5 mio. kr. på den visiterede kørsel indenfor Skole, klub og SFO, Social og Sundhed, Unge, fritid og idræt samt Social og sundhed.

Læs mere i sagen på Økonomiudvalgets dagsorden for den 22. marts.

Efter Økonomiudvalget skal også Byrådet på sit møde den 29. marts behandle sagen.