Frederikssund Kommunes logo
15. maj 2023

Mere klimavenlige stier i Skibby

For at forbedre forholdene for de bløde trafikanter har Frederikssund Kommune etableret nye fællesstier til fodgængere og cyklister på begge sider af Saltsøvej i Skibby på en ca. 450 meter lang strækning. For at få plads til de bredere stier er vejbanen indsnævret fra syv til seks meter, hvilket er den normale vejbredde for en indfaldsvej til en by. 

En del af strækningen på Saltsøvej i Skibby, hvor der er arbejdes med at anlægge ny fællessti. Foto: Frederikssund Kommune.En del af strækningen på Saltsøvej i Skibby under arbejdet med at anlægge ny fællessti. 

Samarbejde om mere klimavenlig metode

Renoveringer af veje og stier indebærer normalt, at gammel asfalt mv. bliver fræset op og fjernet. Men Vej og Trafik i Frederikssund Kommune ønskede, at udføre projektet med minimal bort- og tilkørsel af materialer. Derfor blev entreprenørerne Pankas og B.V. Nielsen taget med på råd, og i fællesskab fandt parterne frem til, hvordan mest muligt at det gamle materiale kunne genbruges. Fræset materiale af asfalt og betonkantsten blev derfor genbrugt på stedet som stabilgrus.

Vej og Trafik vurderer, at ved den gængse metode ville man fjerne og bortkøre op mod 500 kg materiale pr. m2. Men ved at genanvende store dele af det opfræsede materiale har man ved dette projekt kun bortkørt ca. 90 kg. materiale pr. m2.

Fordel for både klima og økonomi

Ved at genanvende de opfræsede materialer på stedet har projektet således reduceret CO2 udledningen betydeligt, da der har været væsentligt mindre kørsel frem og tilbage med materialer. Samtidig har det reduceret omkostningerne til bortskaffelse og tilkørsel af blandt andet asfalt og stabilgrus. Besparelsen er beregnet til at være ca. 265.000 kr., hvilket svarer til 16% af de samlede anlægsomkostninger.

- Projektet er et rigtig godt eksempel på samarbejde både på tværs af afdelinger og med eksterne entreprenører med det formål at optimere anlægsarbejder miljømæssigt, økonomisk og teknisk. Vi har på den måde i flere tilfælde finansieret vej- og stiprojekter ved at kombinere drifts- og anlægsmidler for at skabe en bedre sammenhæng mellem de trafikale løsninger og driften, samtidig med at der også findes en miljømæssig og økonomisk gevinst. Det vil vi gøre fremover, hvor det er muligt, da det er en gevinst indenfor alle områder, siger Henriette Andersen, der er afdelingsleder for Vej og Trafik i Frederikssund Kommune.

En del af strækningen på Saltsøvej i Skibby, hvor der er anlagt ny fællessti. Foto: Frederikssund Kommune.Der er kommet slidlag på fællesstierne langs Saltsøvej.

Fotos: Frederikssund Kommune.