Frederikssund Kommunes logo
8. juni 2023

Transportminister besøgte Frederikssund

Transportminister Thomas Danielsen (V) er på rundrejse i Danmark for at tage pulsen på de trafikale forhold og udfordringer rundt omkring i landet. Torsdag den 8. juni ankom han til Vinge, hvor borgmester Tina Tving Stauning (A) tog imod med picnickurv indeholdende kaffe, æbler og croissanter.

Vigtigt med motorvej

Mødet foregik udendørs på gangbroen over Vinge Station, og her fortalte borgmester Tina Tving Stauning blandt andet om betydningen af den kommende motorvej, den nye Kronprinsesse Marys Bro samt udviklingen i Vinge. Her drøftede ministeren og borgmesteren blandt andet placering af tilkørslerne til motorvejen, og borgmesteren understregede vigtigheden af, at motorvejen kommer til det aftalte tidspunkt – både af hensyn til borgerne og erhvervslivet. Ifølge Infrastrukturplan 2035, som blev indgået i 2021 starter anlægsarbejdet på Frederikssundmotorvejen i 2026.

Også etableringen af et vendespor ved Carlsberg Station, som har stor betydning for den fremtidige togbetjening på Frederikssundlinjen på S-togsnettet, blev fremhævet af borgmesteren som et vigtigt projekt. Også her er det af stor betydning, at projektet ikke bliver udskudt, sagde Tina Tving Stauning til ministeren.

Infratrukturaftale bliver ikke ændret

Transportminister Thomas Danielsen rejser for tiden rundt i landet og taler med borgmestre. Formålet er – med egne øjne - at se og høre om de lokale infrastrukturprojekter.

- Det er vigtigt at komme rundt og høre fra borgmestrene, hvad det lokale syn er på infrastrukturen. Infrastrukturprojekter er en svær størrelse, og det er nemmere, når man har set det med egne øjne, forklarer ministeren.

Han rejser ikke rundt med en pose penge, han kan uddele til forskellige projekter – det er en opgave for de forligspartier, der står bag infrastrukturaftalen frem mod 2035.

- Men det er vigtigt, at man lokalt ved, hvad man skal planlægge efter. Derfor står vi ved infrastrukturaftalen – den bliver ikke ændret, fastslog ministeren. Dermed garanterede han også, at anlægsarbejdet på færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen vil begynde som planlagt i 2026.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) i samtale med transportminister Thomas Danielsen (V) på Vinge Station. Foto Frederikssund Kommune.Borgmester Tina Tving Stauning (A) i samtale med transportminister Thomas Danielsen (V) på Vinge Station.

Foto Frederikssund Kommune.