Frederikssund Kommunes logo
13. juni 2023

Kom og registrer flagermus i Græse Ådal

Frederikssund Kommune ønsker at registrere, hvilke flagermusarter der findes i Græse Ådal. Og nu har du mulighed for at være med til denne kortlægning.

Registreringen af flagermus – eller ”bioblitzen” er arrangeret i samarbejde med Danmark Naturfredningsforening (DN) Halsnæs. DN har kikkere og detektorer med og Frederikssund Kommune sørger for kaffe/kage. Vi mødes den 21. juni kl. 21:45 ved Ellerhammervej på græsplænen ved Svæveflyveklubben.

Tilmelding på natur@frederikssund.dk senest tirsdag den 20. juni 2023 kl. 14.00.

Husk påklædning efter vejret, da det kan blive køligt efter solnedgang. Måske kan en klapstol være godt, da der ikke er så mange bænke, hvor vi skal stå langs Græse Å stien.

Medbring gerne en RØD lygte, f.eks. cykel baglygte, så vi i mørket kan finde tilbage til udgangsstedet uden at genere flagermusene for meget.

Flagermus flyver første gang efter føde, når solen går ned og ca. en times tid. Det er den registrering, vi gerne vil have hjælp til af jer. Vi forventer at registrere 5-6 arter i Græse Ådal. Der findes i alt 14 ynglende flagermus arter i Danmark.

Menneskets øre kan sjældent høre flagermusenes høje lyde. Derfor bruger vi detektorer, som kan måle de høje lyde, og derigennem kan vi bestemme arten. Arterne har hver deres frekvens, og det er denne frekvens, vi skal registrere i nogle feltskemaer.

Program:

 • Kl. 21:45
  Vi mødes ved Ellehammervej ved Svæveflyveklubben.
 • Kl. 22
  Vi giver en samlet introduktion til Flagermus sammen med kaffe og kage. Derefter beskriver vi, hvordan vi skal registrere arter via detektorer i vores skemaer.
 • Kl. 22:15
  Herefter sender vi jer ud på lytteposterne, hvor vi forventer, at der er aktivitet mellem kl. 22-23.
 • Kl. 22.30
  Start på registreringen.
 • Kl. 23-23:15
  Afslutning på registrering.
 • Kl. 23:30
  Opsamling af skemaer ved bilerne.