Frederikssund Kommunes logo
26. april 2023

Flot fondsdonation til ny bikepark

Lokale og Anlægsfonden har besluttet at bakke op om det kommende bikepark projekt i Frederikssund Idrætsby med 200.000 kroner. Bevillingen er helt afgørende for at projektet kan skabe en bikepark som vil tiltrække brugere fra hele regionen.

Frivillige ildsjæle fra de lokale cykelklubber CK Viking, Snake City Devils og Slangerup Cykelklub har drømt om at skabe en bikepark i Frederikssund. Den drøm ser nu ud til at blive til virkelighed igennem et vedholdende arbejde med at skaffe finansiering og politisk opbakning.

Udvalget for Unge, fritid og idræt bevilligede i marts 600.000 kr. til etableringen af en bikepark i banegraven ved Idrætsbyen i Frederikssund. Samtidig gav udvalget ansøgerne muligheden for at rejse yderligere fondsmidler for at projektet kan gennemføres i en skala, der vil give projektet den nødvendige kvalitet.

- Vi får mange spændende ansøgninger på etablering af nye idrætsfaciliteter i kommunen, og hvis vi kunne, ville vi gerne imødekomme dem alle sammen. Men det her projekt har skilt sig ud, fordi foreningernes ansøgning var bundet op på, at de ville vise, at projektet var stærkt nok til at de kunne rejse fondsmidler til at løfte det endnu mere. Det gjorde det nemt for os at give en bevilling, fordi den kommunale bevilling ville være en løftestang til at få flere donationer med i projektet, fortæller Niels Martin Viuff (C), formand for udvalget for Unge, fritid og idræt, og fortsætter:

- Jeg tror, det her bliver et rigtig godt projekt for idrætsbyen. Det er vigtigt for os i udvalget, at vi hele tiden arbejder med at udvikle Idrætsbyen, så den kan byde på attraktive faciliteter for så mange borgere som muligt, ligegyldig hvilken idræt eller sport, de dyrker. Det her projekt passer godt ind i den ambition og det bidrager med noget nyt og interessant til området.

Glæden hos de frivillige er heller ikke til at tage fejl af. En af initiativtagerne til projektet er Anders Lausten, og han har svært ved at få armene ned over, at projektet nu ser ud til at nærme sig en realitet.

- Det bliver meget unikt at få et MTB Spor og Bikepark så bynært som det, der kommer til at ligge i Frederikssund idrætsby, og jeg glæder mig meget til at komme i gang, siger Anders Lausten.

Projektet forventes anlagt over sommeren 2023 med en indvielse i efteråret.

Entreprenørfirmaet der etablerer parken er MTB Joy-Tracks, som har stor erfaring med bikeparks, sporbygning, BMX baner med mere.

Frederikssund Svømmehal og idrætsby - Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.Frederikssund Idrætsby, hvor den nye bikepark kommer til at ligge.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.