Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 18. marts 2024

Ekstraordinært møde - Mødelokale F8 kl. 15.30

Referat

Fold alle punkter

27Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

28Drøftelse af kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet (Lukket punkt)

Åben beslutning

Drøftet.

29Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

  • Kommende arrangementer
  • Sager på vej 2024

Bilag

30Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.