Frederikssund Kommunes logo

Kultur- og havnebad

Frederikssund kommune ønsker at udvikle byens centralt beliggende havn til et multifunktionelt, inspirerende og imødekommende område. Som en væsentlig del af udviklingsplanerne skal der ud for det grønne område Tippen etableres et nyt multifunktionelt Kultur-og Havnebad.

Kultur- og Havnebadet skal som udgangspunkt være åbent hele året og velegnet til en bred vifte af anvendelsesmuligheder som ophold, solbadning, svømning/vinterbadning m. mulighed for omklædning, bad og sauna, diverse vandaktiviteter, leg og undervisning i og ved vand.

Anlægget vil være tilgængeligt for alle til ophold. Badning i havnebadet vil kun være for dem, der kan svømme, idet børnefamilier med helt små børn, der ønsker at bade, dog forventes at foretrække kommunens badestrande.

Kultur- og havnebadet ud for Tippen i Frederikssund. Illustration: Christensen og Co.Kultur- og havnebadet ud for Tippen i Frederikssund.

Illustration: Christensen og Co.

Kultur- og Havnebadet placeres som udgangspunkt på vand og udformes som en cirkel med en ydre diameter på 35-40 m og et indre bassin med en diameter på 20-25 m. Anlægget på vand skal dimensioneres til at kunne rumme og bære 80-100 personer (tilfældigt uhensigtsmæssigt fordelt), dog med bæreevne for minimum 200 personer (jævnt fordelt). Under forudsætning af politisk godkendelse kan en del af anlægget, herunder bl.a. toiletfaciliteter, placeres på land eller fast funderet på vand.

Nybyggeriet forventes at kunne rumme de ønskede faciliteter indeholde følgende arealer:

  • Opvarmede indendørs funktioner
  • Uopvarmede indendørs funktioner
  • Udendørs terrasser / træ-dæk (fordelt på to niveauer)

Igangsættelse:

August 2022

Forventet færdiggørelse:

Juni 2023

Pris: 

Der er givet en samlet bevillig på kr. 24.237 mio. kr. inkl. en fondsmiddel bevilling på kr. 8,2 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Udførelse

Entreprenør: Per Aarsleff A/S

Bygherrerådgiver: Emcon A/S

Underrådgiver: Arkitektfirmaet Christensen og Co

Der vil blive etableret byggeplads i området og alt information til naboer o.a. varetages af entreprenør firmaet Per Aarsleff A/S, der vil stå for udførelsen af havnebadet.