Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Nyhedsarkiv

Vælg periode

2. januar 2019
Info om Kronprins Frederiks Bro og Strandvej
Kronprins Frederiks Bro er fortsat farbar, men cyklister og gående opfordres til at benytte sydsiden af broen, da fortov og cykelsti på nordsiden er spærret af tang og sten fra fjorden.
Farlig situation med krydsende cyklist på broen. Foto: Kenneth Jensen.
2. januar 2019
Stadig meget vand i fjordene og på enkelte veje
Vandstanden er som forventet steget igen onsdag morgen, og også lidt mere end prognoserne viste. Bortset fra vand på veje, stier og terræn meldes der ikke om at det har givet problemer., og vandstanden er nu faldende igen.
DMIs prognose for vandstand ved Frederikssund 2. januar 2019 kl. 9.20
1. januar 2019
Kriseberedskab ophører: Vandstand har toppet
Ved midnat mellem 1. og 2. januar 2019 har vandstanden toppet i både Roskilde Fjord og Isefjord uden der har været behov for indsats fra beredskabet. Kriseberedskabet ophører derfor, men situationen følges fortsat.
Vandet stod højt, men også Skyllebakke Havn holdt stand. Foto: Kenneth Jensen.
1. januar 2019
Watertubes bliver i indpakningen
Med en forventet vandstand på maksimalt 126 centimeter over daglig vande, har krisestaben besluttet ikke at udlægge watertubes ved Kignæshallen og Smedeengen i Jægerspris.
Watertuben ved Kignæs ligger klar. Foto: Kenneth Jensen.
1. januar 2019
Krisestab iværksætter lavt beredskab
På baggrund af de seneste prognoser fra DMI, har kommunens krisestab tirsdag kl. 13 vurderet, at der kun er behov for at iværksætte et lavt beredskab, og afvente opdateret prognose for vandstanden kl. 16.00.
Egon raser over Kulhuse Havn lørdag eftermiddag. Foto- Kenneth Jensen.