Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Selvbetjening til området
Miljø

Oversigt over links til selvbetjening placeret under dette emne.

Kan sendes med brug af digital signatur. Afledning af renset spildevand - ansøgning
Ansøgning om tilladelse til afledning af renset spildevand
Kan sendes med brug af digital signatur. Anmeld byggeaffald (bygningsaffald.dk)
Anmeld affald fra nedrivning eller renovering af bygninger
Kan sendes uden digital signatur Anmeld farligt affald
Her skal virksomheder anmelde farligt affald
Beskedservice (affald)
Tilmeld dig beskedservice vedrørende afhentning af affald
Kan sendes uden digital signatur Bestil afhentning af storskrald
Vælg adresse og dato for afhentning
Kan sendes uden digital signatur Bestil engangsydelse
Bestil ekstratømning, køkkenspande mv

Bestil ekstratømning, køkkenspande mv

Kan sendes uden digital signatur Meld fejl (affald)

Meld fejl såsom manglende tømning, defekte beholdere eller andet (affald)

Kan sendes uden digital signatur Mit Affald
Se takster, beholdere og tømning på din adresse
Kan sendes med brug af digital signatur. Regnvandsbetinget udledning - ansøgning
Ansøgning om regnvandsbetinget udledning
Tilslutningstilladelse med rensning
Ansøgning om tilslutningstilladelse med rensning for virksomheder
Kan sendes som almindelig post Udledningstilladelse for virksomheder - ansøgning
Spildevandstilladelser til virksomheder
Kan sendes med brug af digital signatur. Ændring af materiel
Tilmeld ekstra materiel eller skift til en større obligatorisk beholder

Ikonforklaring

Kan sendes som almindelig post Kan sendes som almindelig post
Kan sendes uden digital signatur Kan sendes uden digital signatur
Kan sendes med brug af digital signatur. Kan sendes med brug af digital signatur.

Tilbage til oversigt.