Frederikssund Kommunes logo

Steder for ophaling af både

Ophalerstedet for mindre både i Frederikssund Havns Sydhavn blev sløjfet i forbindelse med færdiggørelsen af havnekanalen.

Planen er at indrette et ny ophalersted i den ny strandpark syd for Frederikssund (Marbæk Strand).

De der har brugt ophalerstedet i Sydhavnen kan indtil videre anvende

 • Kignæs Havn
  Telefon til havnemester 47 53 24 69, åbningstid kl. 9-10 og 17-18
  Rampe til både på trailer, benyttelse koster cirka 70 kroner per gang, sæsonkort 600 kroner
 • Kulhuse Havn
  Telefon til havnemester 21 37 40 03
  Lille opslæbersted til robåde og små speedbåde, benyttelse koster 30 kroner per gang som lægges i postkasse
 • Marbæk Lystbådehavn
  Telefon til havnemester 47 31 20 66
  Optagning af både med kran efter aftale i god tid med havnefogeden