Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Info om genåbning

Her finder du informationer om genåbning af kommunale tilbud og services, der har været lukket som følge af faren for spredning af Coronavirus (Covid-19).

Frederikssund Kommune følger myndighedernes anbefalinger om coronasmitte. På www.coronasmitte.dk kan du læse en række spørgsmål og svar om coronavirus.

Kontrolleret genåbning

Regeringen har sat gang i en kontrolleret genåbning af samfundet. Det betyder, at flere institutioner og tilbud i Frederikssund Kommune vil begynde at åbne for borgerne igen.

Fælles for alle de områder, som er åbnet igen, er, at der er en række retningslinjer, som de skal følge. Retningslinjerne kommer dels fra sundhedsmyndighederne samt fra myndigheder, de respektive områder hører til. Derudover kan Frederikssund Kommunes byråd og fagudvalg vælge at sætte yderligere retningslinjer for genåbningen.

Borgercenter og øvrig administration

Indtil videre er offentligt ansatte som udgangspunkt stadig sendt hjem, medmindre de varetager kritiske samfundsfunktioner eller arbejder inden for et af de områder, der er åbnet. 

Det betyder, at man fortsat ikke kan møde personligt frem på kommunens administrationscentre eller Rådhuset. Callcentret er dog åbent i almindelig telefontid, og de vil være behjælpelige med at få kontakt til rette medarbejdere. De medarbejdere, der arbejder hjemme, kan løse mange ting hjemme fra og gør deres bedste for at hjælpe alle, der måtte have brug for det.

NemID

Har man brug for at få udstedt nyt NemID eller skal man have åbnet et spærret nøglekort, kan man lave aftale om dette ved at ringe til Callcentret og få en tid til personligt fremmøde en mandag mellem klokken 9 og 12.

Akut udstedt pas

Har man akut brug for at få udstedt pas, fordi man eksempelvis har arbejde i udlandet, skal deltage i særlige COVID-19 indsatser eller modtage særlig helbredsmæssig behandling, kan man få tid mandage eller fredage mellem klokken 9 og 12. Bestil tid ved at ringe til Callcentret.

Forlængelse af midlertidige kørekort

Det er også muligt at få forlængelse af midlertidige kørekort samt opstart af ansøgninger om kørekort. Dette kan ske mandage og fredage mellem klokken 9 og 12 hvis du har bestilt tid på forhånd. Bestil tid ved at ringe til Callcentret.

Børn og unge

I første omgang er dagtilbud og skoler (for elever i 0. til 5. klasse) åbnet pr. 15. april 2020. SFO er ligeledes åbnet.

De store elever i folkeskolen kan begynde mandag den 18. maj 2020. Ungdomsklubberne har fortsat lukket.

Læs mere om genåbningen af dagtilbud i Frederikssund Kommune.

Læs mere om genåbningen af folkeskolen i Frederikssund Kommune.

Ungdomsuddannelser kan ligeledes åbne mandag den 18. maj 2020. Disse er ikke kommunale, og ønsker man information om dette, kan man søge det hos de respektive uddannelser.

Kultur og Fritid

Bibliotekerne kan åbne for udlån og aflevering af materialer mandag den 18. maj 2020. Fra den 28. maj 2020 vil det være muligt at sidde på biblioteket og læse. Aviser og tidsskrifter lægges frem fra den 8. juni 2020.

Udendørs idræts- og fritidsliv kan genoptage deres aktiviteter fra uge 20. Det er dog et krav, at aktiviteterne kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Der bliver ikke åbnet for omklædningsrum eller klubfaciliteter på Frederikssund Kommunes anlæg. Der vil blive adgang til toiletter, som vil blive gjort rent to gange dagligt. Anlæg, hvor der ikke hænger plakater med retningslinjer for, hvordan udeidrætten skal foregå sundhedsforsvarligt, er ikke åbnet.

Musikskolen kan genoptage en stor del af undervisningen den 27. maj 2020.

J.F. Willumsens Museum åbner igen den 12. juni 2020 med en ny udstilling.

Ældre- og Socialområdet

Det er fortsat ikke almindelig adgang til kommunens omsorgscentre og botilbud. Men fra uge 21 vil det blive muligt at bestille tid til et besøg ved at kontakte det pågældende omsorgscenter. Besøgene vil foregå i særlige besøgszoner og med behørig afstand. 

AKU-centrene Ejegod og Højagergård åbner igen fra mandag den 18. maj for dele af brugergruppen. 

Sammen med AKU-centrene åbner også de sociale tilbud Gnisten, Klub Stjerneskud og Café Danner for dele af brugerne med begrænsede aktiviteter.

Fra onsdag den 20. maj er der åbnet for besøg på bofællesskaber og botilbud. Afhængig af de lokale forhold skal besøg nogle steder foregå udendørs. Beboere og pårørende er orienteret direkte.

Sundhedsområdet

Tandplejen er langsomt ved at åbne for alle tilbud. Læs mere på Tandplejens sider.

Rygestopkurser begynder igen den 27. maj 2020. De vil foregå udendørs og overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at forebygge smitte, og der vil ikke være mere end ni deltagere på et hold.

Kurset 'Lær at tackle angst og depression' gennemføres nu som onlinekursus. Se mere information herom i nyheden på vores hjemmeside.

Nyheder om genåbningen

Forebyg smitte

De generelle forholdsregler gælder fortsat, og alle kan være med til at forebygge smitte. Coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker blandet andet via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om smitteforebyggelse er:

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
  • Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt.
  • Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen.
  • Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

Sundhedsstyrelsen har lavet en plakat om at forebygge smitte, som kan downloades, printes og hænges op relevante steder.