Frederikssund Kommunes logo

Vaccination mod Covid-19

Alle danskere vil blive tilbudt vaccination mod Covid-19, men da leverancerne af vaccine kommer lidt ad gangen, kan alle ikke blive vaccineret på en gang.

Det er Sundhedsstyrelsen, der tilrettelægger vaccinationsindsatsen i Danmark. Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en kalender, der viser, hvornår de forskellige befolkningsgrupper kan vente at blive tilbudt vaccination mod Covid-19.

Statens Seruminstitut sender brev til borgerne med tilbud om vaccination, efterhånden som det bliver deres tur. Brevet kommer i e-boks eller som almindeligt brev, hvis man er fritaget for e-boks. Først når man har fået dette brev, kan man bestille tid til sin vaccination.

Nedenfor kan du læse om vaccinationer af de forskellige grupper.

Gruppe 1

Gruppe 1 omfatter ældre, der bor på omsorgscenter/ældrecenter samt personalet samme sted. Her blev den første vaccination givet den 7. januar.

Anden vaccination ventes givet inden for tre til fire uger herefter.

Gruppe 2

Borgere over 65 år, der modtager både praktisk og personlig hjælp, vil i januar modtage et brev fra Statens Seruminstitut med en invitation til at blive vaccineret. Man kan selv bestille tid til vaccinationen, som primært vil foregå på vaccinationscentrene i Hillerød og Ballerup, der ventes at åbne omkring den 20. januar.

Frederikssund Kommune opfordrer alle pårørende til disse borgere til at hjælpe med bestilling af tid til vaccinationen og transport, så flest muligt hurtigt kan blive vaccineret.

Man kan først bestille tid til vaccination, når man har modtaget brev fra Statens Seruminstitut om muligheden. Tider bestilles på vacciner.dk.

Kommunen har pligt til at støtte borgere med hjælp til kørsel, hvis de ikke kan finde en anden løsning. Borgere som skal have hjælp til kørsel skal ikke selv bestille tid til vaccination. Det bestilles og koordineres af Frederikssund Kommune.

De borgere, som i forvejen er visiteret til handicapkørsel efter Servicelovens §11, vil få et brev fra kommunen om, at de skal booke tider til vaccination og anvende deres visiterede handicapkørsel til og fra vaccinationscentret i Hillerød.

Spørgsmål kan rettes til Frederikssund Kommune via callcenteret på telefon 47 35 10 00.

Gruppe 3 - 12

Vi afventer nærmere oplysninger fra sundhedsmyndighederne.