Frederikssund Kommunes logo

Info om corona i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune følger myndighedernes anbefalinger om coronasmitte. På www.coronasmitte.dk kan du følge med i udmeldinger fra myndighederne samt finde spørgsmål og svar om coronavirus.

På alle kommunens institutioner og arbejdspladser følges de restriktioner, der gør sig gældende. Alle steder er der opmærksomhed på hygiejne og på symptomer og sygdom. Der tages de nødvendige forholdsregler, hvis medarbejdere eller borgere i institutionerne viser symptomer eller smittes med COVID-19.

Vaccination

Vaccinationerne mod Covid-19 er begyndt og følger den udmeldte plan fra Sundhesstyrelsen. Læs mere om vaccinationer.

Test

Pr. 18. januar har Region Hovedstaden åbnet et fast teststed på Lundevej 11 i Frederikssund. Der er åbent hver mandag, onsdag, fredag og søndag fra kl. 10 - 16. Man skal bestille tid til test på coronaprover.dk
Hav dit sundhedskort med og bær mundbind, når du møder op.

Restriktioner gældende til 7. februar 2021

Regeringen har indført yderligere restriktioner for at stoppe spredningen af coronavirusset, og de rammer mange af kommunens områder og ydelser. Restriktionerne er gældende til og med den 7. februar 2021.

Ud over nedenstående er der pr. 5. januar indført forsamlingsforbud på max fem personer samt et afstandskrav til andre mennesker på to meter.

Følgende giver et overblik over de indførte restriktioner.

Børneområdet

På skoleområdet skal alle elever sendes hjem, hvor de vil modtage undervisningen digitalt. 

Specialskoler og specialklasser sendes dog ikke hjem, men kan fortsat møde i skole.

Dagtilbud bliver ikke berørt af restriktionerne, men fortsætter med de coronaændringer, de allerede fungerer under. Dog aflyses forældremøder og andre arrangementer med mange deltagere som følge af forsamlingsforbuddet.

Kultur og fritidsområdet

Alle indendørs faciliteter lukkes ned. Det betyder, at idræts, forenings- og fritidsaktiviteter stopper, da der ikke kan foregå aktiviteter indendørs. Der vil ikke være adgang til bygningerne, hverken til haller, sale, omklædningsrum eller værksteder for offentligheden. Dette gælder for både kommunale og andre lokaler.

Professionel idræt er dog undtaget og kan fortsætte deres aktiviteter. Ordningen for professionel idræt omfatter de bedste nationale seniorrækker i en DIF idræt samt Team Danmark- og seniorlandsholdsudøvere.

Udendørs idræt kan fortsætte, men er underlagt forsamlingsforbuddet på fem personer. Dette gælder for alle aldersgrupper.

Biblioteker, museer, brugerstyrede aktivitetscentre, frivillighuset, musikskole og kulturhuse lukker ligeledes ned for adgang til deres lokaler.

Frederikssund Bibliotekerne tilbyder bogposer og telefonisk betjening i den normale åbningstid samt den fælles kommunale biblioteksvagt.

Musikskolens undervisning omlægges til online-undervisning, hvor det er muligt, som i foråret.

Social- og sundhedsområdet

Alle ydelser i på sundhedsområdet betragtes som kritiske funktioner. Det betyder, at langt det meste vil fortsætte som hidtil med de indførte retningslinjer og anbefalinger.

Dog udsættes Sundhedsplejens gruppetilbud samt tilbud rettet mod elever i 5. klasse eller derover.

Café Danner lukker som følge af bestemmelserne om at lukke alle serveringssteder. Alle andre tilbud på det sociale område fortsætter.

Ældreområdet

Der er ikke indført yderligere restriktioner på ældreområdet end de i forvejen eksisterende. Det betyder, at der fortsat er indført midlertidige besøgsrestriktioner på omsorgscentrene samt på Rehabiliteringsafdelingen. Dette kan man læse mere om i nyheden "Besøgsrestriktioner - hvor og hvilke" fra mandag den 7. december.

Dog bliver demens pårørendegrupperne aflyst i både december og januar. Det gælder både for ægtefæller til hjemmeboende og ægtefæller til borgere i plejeboliger.

Job- og Borgercenter

Medarbejderne i Job- og Borgercentret skal arbejde hjemmefra. Det betyder, at Borgercentret lukker for al personlig henvendelse til og med den 7. februar 2021. Dette gælder også for Rådgivningshuset.

Man kan fortsat ringe til kommunen i telefonernes åbningstid, da Callcentret vil være bemandet. Alle medarbejdere vil i i lighed med nedlukningen i foråret gøre deres bedste for at løse alle opgaver hjemme fra. Man kan også fortsat ringe til Rådgivningshuset i åbningstiden.

Det er muligt via Callcenteret at bestille tid til udstedelse af Nem-Id i særlige tilfælde. Husk at man kan bestille nyt nøglekort på nemid.nu.

Der kan ligeledes bestilles tid til nyt pas, hvis dette er bydende nødvendigt (for eksempel hvis man skal arbejde i udlandet eller til særlig helbredsmæssig behandling i udlandet).

Har man brug for at forny sit kørekort, kan der bestilles tid til fornyelse af kørekort.

Ny teststrategi

Den 21. oktober, offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet en ny teststrategi. Den indebærer, at personer, der oplever milde symptomer på COVID19, nu selv kan booke tid til test via coronaprover.dk.

Book tid på coronaprover.dk hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.

Du skal altid ringe til din læge:

  • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
  • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
  • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Selvisolation 

Er du syg med COVID-19, skal du isolere dig selv for at undgå yderligere smitte. Kan du ikke isolere dig i eget hjem, kan kommunen stille isolationsfaciliteter til rådighed.

Forebyg smitte

De generelle forholdsregler gælder fortsat, og alle kan være med til at forebygge smitte. Coronavirus spreder sig typisk på steder med mange mennesker blandt andet via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om smitteforebyggelse er:

  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
  • Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt.
  • Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen.
  • Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker.

Sundhedsstyrelsen har lavet en plakat om at forebygge smitte, som kan downloades, printes og hænges op relevante steder.