Frederikssund Kommunes logo

Fritagelse fra Digital Post

Alle borgere over 15 år med dansk cpr-nummer skal principielt have en digital postkasse på borger.dk til digital post fra det offentlige.

Hvem kan blive fritaget?

Du kan opnå fritagelse hvis du opfylder mindst én af disse betingelser:

  • Du er permanent udrejst af Danmark
  • Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark
  • Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID)
  • Du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende Digital Post.
  • Du behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post
  • Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed)
  • Du har ikke adgang til computer i dit hjem eller opholdssted

Hvordan søger jeg om fritagelse?

Du kan anmode om fritagelse i den kommune hvor du har, eller senest har haft, folkeregisteradresse. Det er ikke muligt at sende en ansøgning til kommunen.

Du skal møde personligt op i Borgercenter, Torvet 2, 3600 Frederikssund inden for disse åbningstider:

Mandag kl. 9.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

Her skal du udfylde en ansøgningsblanket. Du kan også printe og udfylde blanketten ud hjemmefra. Husk legitimation i form af f.eks. Sundhedskort.

Blanket til anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere

Jeg kan ikke selv møde op Borgercenter

Du kan give fuldmagt til at en anden person anmoder på dine vegne. Fuldmagtshaver skal møde personligt op i Borgercenter.

Bemærk at hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal du udfylde noget af blanketten på forhånd.

Hvad er ikke omfattet af fritagelsen?

Visse typer post sendes til Digital Post med hjemmel i særlig lovgivning, fx SU-lovgivningen eller lønsedler til ansatte i staten. Sådanne posttyper er ikke omfattet af fritagelsen.