Frederikssund Kommunes logo

Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe med

Borgerrådgiveren kan hjælpe borgere, brugere og virksomheder med følgende:

 • Finde vej til den rette person eller afdeling i kommunen
 • Forstå afgørelser og breve fra kommunen
 • Skabe eller genskabe dialog mellem borgeren og den kommunale administration
 • Vejlede om klagemuligheder og hjælpe med at formulere en klage
 • Behandle klager over kommunens sagsbehandling og personalets optræden
 • Tage imod og videregive forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og service over for borgerne kan forbedres

Hvad kan borgerrådgiveren IKKE hjælpe med

Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over følgende:

 • Indholdet af kommunens afgørelser - borgerrådgiveren kan ikke ændre en afgørelse
 • Spørgsmål, hvor der er en anden klageinstans
 • Sager, der er indbragt for det kommunale tilsyn, folketingets ombudsmand eller domstolene
 • Politiske beslutninger, f.eks. ang. kommunens serviceniveau
 • Sager om ansættelsesforhold eller privatretlige forhold