Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Alkohol- og misbrug

Retningslinjer

Der må som hovedregel ikke drikkes eller indtages andre rusmidler i arbejdstiden. Der må ved markerede begivenheder indtages alkohol i et mindre omfang. Der vil på særlige sektorområder blive fastsat nærmere retningslinjer.

Det accepteres ikke at medarbejderne under udførelse af deres arbejde er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, uanset om dette er indtaget uden for arbejdstiden.

Misbrug

Retningslinjer ved misbrug:

Da alkohol -/misbrugsproblemer i en arbejdssituation ikke er en privatsag, kan Frederikssund Kommune efter en konkret vurdering være behjælpelig med at give aktiv støtte.

Ledelse og tillidsrepræsentanter/sikkerhedsrepræsentanter på arbejdspladserne har et særligt ansvar for at der skabes den fornødne indsats, når der konstateres et alkohol- /misbrugsproblem blandt de ansatte.

Sker misbruget på fagchefniveau, rettes henvendelsen til direktøren på området, der så har ansvaret for at iværksætte fornøden indsats.