Frederikssund Kommunes logo

Frederikssund Pris

Sangen er skrevet af Christian Kock som var handelsgartner, byrådsmedlem og formand for Borger- og Haandværkerforeningen. Han døde 65 år gammel i 1936.

Sangen er skrevet til melodien Dejlige Danmark af Holger Rasmussen og har været en del af Frederikssund Sangforenings repertoire.

Frederikssunds Pris

Af Christian Kock 

Dejlige by ved de skovklædte strande,
by ved din blanke, din venlige fjord.
Søgte du end i de fjerneste lande,
/ : skønt var dog hjemmet ved Roskilde fjord. :/

Skønt, når fra Kalvøens højeste banke
øjet du retted' mod Roskilde dom,
skønt, hvor end blikket omkring monne vanke,
/: skønnere sted vistnok aldrig du kom. :/

Aldrig så smuk så jeg solen neddale,
aldrig med rigere farver og pragt,
som når bag Færgelunds grønklædte sale
/: hvile den søgte fra glødende vagt. :/

Ja, her er yndigt, nu er her sommer,
frisk er vor luft, den gi'r friskhed i sind,
høj er din himmel, vor by, og du rummer
/: skønhed og ungdom med rødmende kind. :/

Ja, er du født her i byen ved fjorden,
barndoms og ungdoms så dejlige plet,
blev det dit kæreste sted her på jorden,
/: så er du jo i din fuldeste ret. :/

Var jeg en fremmed, først jeg dig søgte,
du mig så venlig tog i din favn,
gerning mig skænked, hjem du mig bygte:
/: Frederikssund, ja, jeg priser dit navn. :/