Frederikssund Kommunes logo

Frederikssund-visen

Skrevet af Jette Fischer i anledning af Frederikssund 200-års købstadsjubilæum og afsunget samtidigt i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup ved torvearrangementer om morgenen lørdag den 16. maj som optakt til weekendens jubilæums-byfester.

Skrevet til melodien For alle de små blomster (Fo' alje di små blomster)  af H.Hansen. Sangen indgår i Frederikssund Sangforenings repertoire.

Frederikssund-visen

Af Jette Fischer 

Blandt skove, marker, strande, omkring den skønne fjord,
har fortids liv og levned givet fylde
og banet vejen frem, sat sig alle disse spor,
som vi i dag kan glædes ved og hylde.
Forstå vor egn og livet baglæns! - Dette perspektiv
skal bruges, når vi lever forlæns i vort fælles liv.
I Frederikssund
der har historien grund
med jættestuer, slotte, landsbykirker, sogn og by
og købstad, som er gammel og som også er så ny.

Her var Grevinde Danner skam med sin Frederik,
her skrev Pontoppidan om folk og herred,
og Thomas Kingos salmer blev til en smuk lyrik,
og Willumsen bemalede sit lærred.
Tre stolte gamle ege ku' fortælle lidt af hvert.
På rytterskolen blev de unge skolet og belært.
Ved Frederikssund
i fjorden lå et fund
af gamle skibe, som en viking efterlod engang,
og vi har stadig vikinger, som gir' os fest og sang.

Her ligger stolte kirker. En krønike blev til
og gemt, mens adel, konge, kirke skændtes.
Her ligger smukke slotte, og genfærd er på spil.
På vores egn kan alting jo forventes.
Her spilles jazz og rock på festival. Her synges kor.
Teater samler børn og voksne, og talenter gror.
I Frederikssund
der nyder vi hver stund,
hvor fællesskabets glæder samler os om stort og småt
og midt i en natur, som vi selv synes, er så flot.

På klostre var der munke og nonner - hver på sit,
men utugt bragte stederne til ende.
En bane med et tog gennem egnen var et skridt,
som snart blev stoppet, og det kan da hænde,
historiens gang var skæv i ny og næ - og lunefuld.
Men roser og en vingård trives smukt i egnens muld.
I Frederikssund
er læ og ly og lund.
Vi cykler, sejler, fisker, vandrer og vi går på jagt
og mødes om kultur og kunst - og sanser bliver vakt.

Med driftig virksomhed og med handel, slid og flid
blev købstadslivet skabt i fordums dage
og skabes stadigvæk, men vi må imidlertid
la' tankerne spadsere lidt tilbage,
til bønder og til borgere, til gode folk omkring
og sende dem en tanke, mens vor fremtid står på spring.
I Frederikssund
der har vi derfor grund
til fejring af en egn med stad på et par hundred' år -
og glædes over, hvad vi fremad vil og gør og når.