Uddannelsen til social- og sundhedshjælper (SSH)

Hvorfor skal du vælge SSH uddannelsen?

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper er en mulighed for dig, der gerne vil arbejde med tidlig opsporing og motivation samt medvirke til at skabe struktur og sammenhæng i borgerens hverdag.

Uddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde:

Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område.

Arbejdet kræver gode samarbejdsevner, ansvarlighed og motivation til at arbejde med egen læring og handlemønstre.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen varer 14 måneder og veksler mellem skole og praktik. Et uddannelsesforløb kan se således ud:

  • Skoleperiode 1: Varighed 4 uger
  • Praktik 1: Varighed ca. 25 uger inkl. ferie
  • Skoleperiode 2: Varighed 9 uger
  • Praktik 2: Varighed ca. 19 uger inkl. ferie
  • Skoleperiode 3: Varighed 4 uger.

Fra januar 2020 ansætter vi i Frederikssund kommune 25 social- og sundhedshjælperelever om året – fordelt på to optag – januar og august.

Stillingsopslag til det enkelte hold og ansøgningsfrister kan du læse på kommunens hjemmeside under stillingsopslag.

Vi forventer, at du som elev tager medansvar for din uddannelse. Du skal være mødestabil, motiveret og deltage aktivt i dit uddannelsesforløb.

Det er en forudsætning, at du kan udvise social forståelse og er indstillet på at udvikle dig både fagligt og personligt.

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår på SOSU H, hvor mødetiden er mandag til fredag fra 8.15 til 14.40.

Praktikken

Praktikperioderne er tilrettelagt på vores praktiksteder i Skibby, Slangerup, Jægerspris og Frederikssund, og du skal forvente, at du både skal være i en plejebolig og i Døgnplejen.

Som elev i Døgnplejen skal du være opmærksom på, at det i de fleste distrikter er nødvendigt, at du har en cykel til rådighed.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, og i begge praktikperioder skal du påregne mødetider, der er planlagt i tidsrummet fra kl. 7.00 – 15.00.

I begge praktikker bliver du tilknyttet en praktikvejleder, hvis opgave blandt andet er at tilrettelægge rammerne for praktikken, så du har mulighed for at arbejde med praktikkens mål.

Læs mere i praktikbeskrivelsen for social- og sundhedshjælperelever

Adgangskrav

For at komme i betragtning til social- og sundhedshjælperuddannelsen i Frederikssund Kommune er det er en forudsætning, at du har gennemført og bestået Grundforløb 2, rettet mod SOSU uddannelserne.

Grundforløbet udbydes på SOSU skolerne. Du kan læse mere om både grundforløb og SOSU uddannelserne på www.sosuh.dk og www.ug.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Når du bliver ansat som elev, skal du underskrive en uddannelsesaftale, og du vil herefter modtage et ansættelsesbrev fra Personaleafdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst med FOA.

Du får elevløn under hele uddannelsen (takster 2021).

  • Over/under 18 år: 12.038,06 kr. pr. måned.
  • Voksenelevløn: 21.633,97 kr. pr. måned.

For at få voksenelevløn skal du være fyldt 25 år.

Kontaktoplysninger

Uddannelseskonsulenter Heidi Nielsen og Kristine Mortensen; sundhedogforebyggelse@frederikssund.dk