Pædagogisk Assistent uddannelsen (PAU)

Uddannelsen som pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse hvor du som færdiguddannet enten kan søge arbejde bredt i det pædagogiske felt, eller du kan bruge uddannelsen til at kvalificerer dig til at videreuddanne dig til pædagog.

På uddannelsen får du en grundlæggende viden omkring både praktisk og pædagogiske forhold. Du lærer bl.a. hvordan du kan planlægge aktiviteter og reflekterer pædagogisk. Du lærer også at evaluere dine arbejdsprocesser.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen varer ca. to år, og veksler mellem skole og praktik.

I Frederikssund Kommune er der ansøgningsfrist i september med studiestart i januar. Stillingsopslag og ansøgningsfrister kan du se på kommunens hjemmeside.

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår på SOPU Nordsjælland i Hillerød hvor mødetiden er mandag til fredag fra kl. 8.15 til 14.40.

Praktikperioderne

Dine praktikker perioder afvikles i Frederikssund Kommunes institutioner i Slangerup, Frederikssund, Jægerspris og Skibby. Du kan ikke selv vælge praktiksted, men du har mulighed for at fremsætte dine særlige ønsker. Mindst en af dine praktikker vil være i en 0-6 års institution.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, men du kan sammen med din vejleder vælge at du kun skemalægges for 35 timer, så du har to timer til forberedende hjemmearbejde. Din arbejdstid vil afhænge af den institution du skal være i praktik i.

Praktikvejleder

Du bliver tilknyttet en praktikvejleder i begge praktikker hvis opgave bl.a. er at tilrettelægge rammerne for praktikken, så du har mulighed for at arbejde med praktikkens mål.

Talentspor

Kan du lide at udfordre dig selv? Elsker du at lære nye ting? Har du mod på at yde en særlig indsats? Så er talentsporet noget for dig.

Når du vælger at tage uddannelsen som et talentforløb vil ca. en fjerdedel af undervisningen være på et højere fagligt niveau. Du får særligt tilrettelagt undervisning på tværs af skoleafdelinger på Sjælland sammen med andre elever på talentspor. Resten af tiden følges du med dit hold, som både kan være elever med og uden talentforløb.

Fag på højere niveau:

  • Bevægelse og idræt
  • Sundhed i den pædagogiske praksis
  • Digital kultur
  • Natur og udeliv

Adgangskrav

For at komme i betragtning som ansat på Pædagogisk Assistent Uddannelsen er det er en forudsætning at du har gennemført og bestået Grundforløb 2, rettet mod PA-uddannelserne.

Grundforløbet udbydes på SOPU-skolerne og du kan læse mere om både grundforløb og SOPU-uddannelserne på www.sopu.dk samt www.ug.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Når du bliver ansat som elev skal du underskrive en uddannelsesaftale, og du vil herefter modtage et ansættelsesbrev fra Personaleafdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår følger i øvrigt gældende overenskomst med FOA.

Der gives elevløn under hele uddannelsen.

Lønsatser pr. 1. januar 2016

AlderMånedsløn
Under 18 år:8.119,40 kr.
Over 18 år (1 år): 10.355,27 kr.
Over 18 år (2 år):11.009,99 kr.

For at få voksenelevløn skal du være fyldt 25 år, og have minimum et års relevant erhvervserfaring indenfor pleje og omsorgsområdet optjent i løbet af de sidste fire år.

Kontaktoplysninger

Kristine Ravn Fossanes

29 36 40 59