Frederikssund Kommunes logo
22. september 2020

Ombygning af kryds ved Kornvænget/Bonderupvej

Frederikssund Kommune vil fra slutningen af september til november ombygge krydset mellem Kornvænget og Bonderupvej i Frederikssund. Krydset skal rettes ud, så det bliver et mere sikkert T-kryds. Der vil samtidig blive etableret en krydsningshelle, så det bliver nemmere og mere sikkert at krydse vejen for fodgængere og cyklister til/fra idrætsbyen. 

Frederikssund Kommune har i sommerferieperioden forlænget cykelstien overfor skolen frem til krydset Kornvænget/Bonderupvej.

Under anlægsarbejdet vil der stadig være åbent for ind-/udkørende trafik til skolen og ejendommene på Kornvænget, men arbejdet vil påvirke trafikken. Kommunen vil i samarbejde med entreprenøren sørge for at trafikken kan afvikles bedst muligt.

Bilister til/fra Kornvænget rådes dog til at køre i god tid. Samtidig rådes alle til at tage hensyn til cyklister og gående, der skal krydse Kornvænget for at komme op til svømmehallen.

Skitse, der viser den kommende ombygning af krydset Kornvænget/Bonderupvej. Grafik: Frederikssund Kommune.Skitse, der viser den kommende ombygning af krydset Kornvænget/ Bonderupvej. Grafik: Frederikssund Kommune.