Frederikssund Kommunes logo
5. oktober 2020

Nyt inventar til skolerne

Tidligere i år har Byrådet fremrykket anlægsinvesteringer for mere end 40 mio. kr. inden for skole- og fritidsområdet. Det har blandt andet drejet sig om penge til renovering af faglokaler på flere skoler samt en ny kunstgræsbane ved idrætsbyen. 

På seneste byrådsmøde den 30. september blev investeringer for yderligere 10 mio. kr. så fremrykket. Det drejer sig denne gang om indkøb af nyt inventar til skolerne. 

Møbler til fællesarealer

På Jægerspris Skole er en del af pengene allerede disponeret.

- Vi har bestilt nye borde og stole til alle klasselokaler, og derudover har vi bestilt loungemøbler til vores fællesrum, så eleverne kan sidde og arbejde der, fortæller skoleleder Nina Faxe. Også et nyt projektrum på skolen, hvor eleverne skal kunne arbejde med at bygge ting, kan blive møbleret for den nye bevilling.

- Sidste år blev vores skole renoveret indvendig, og nu bliver den endnu mere lækker med nye møbler, fortæller en glad Nina Faxe.

Pengene disponeres i samarbejde

De 10 mio. kr. fordeles mellem skolerne således, at de fem folkeskoler hver tildeles en mio. kr., som den enkelte skole kan disponere i et samarbejde mellem skolens ledelse, MED-udvalg, Skolebestyrelsen og Elevrådet.

De resterende 5 mio. kr. disponeres af Center for Børn og Skole i samarbejde med skolelederne, idet der her tages udgangspunkt i at udskifte inventar på de skoler, hvor behovet er størst.

De fremrykkede investeringer i nyt inventar kan lade sig gøre, fordi regeringen – pga. coronasituationen – i 2020 har fjernet anlægsloftet, der normalt begrænser, hvor mange penge kommunerne kan bruge på anlæg. Investeringen er lånefinansieret.

Det nye inventar til skolerne forventes leveret inden årets udgang.

Et fællesrum på Jægerspris Skole, som vil få opsat loungemøbler, hvor eleverne skal kunne sidde og arbejde. Foto: Frederikssund Kommune, Jægerspris Skole.Et fællesrum på Jægerspris Skole, som vil få opsat loungemøbler, hvor eleverne skal kunne sidde og arbejde.

Foto: Frederikssund Kommune, Jægerspris Skole.