Frederikssund Kommunes logo
5. oktober 2020

Hvem skal have Handicappris 2020?

Hvem skal i år have Prisen For Lige Muligheder i Frederikssund Kommune?

Sådan spørger Handicaprådet, der opfordrer alle til at indstille kandidater, som på den ene eller anden måde har skabt forhold, der bidrager til at forøge livskvaliteten for handicappede i Frederikssund Kommune.

Handicaprådet i Frederikssund Kommune uddeler Prisen For Lige Muligheder 2020 i forbindelse med FN’s Internationale Handicapdag 3. december. Men hvem skal have prisen, som første gang blev uddelt i 2010?

Prisen kan for eksempel tildeles:

  • En lokal ildsjæl, der gør et stort arbejde på handicapområdet
  • En virksomhed, som vægter potentialet hos personer med et handicap
  • En sportsklub, der arbejder aktivt for handicapidræt
  • Et byggeri, der har fokus på tilgængeligheden for handicappede.

Alle kan indstille værdige modtagere til Prisen For Lige Muligheder 2020 ved at sende et begrundet forslag til Handicaprådet. Forslaget kan sendes til

Frederikssund Kommune, Handicaprådet
Att. Karin Petersen
Torvet 2
3600 Frederikssund

senest mandag den 9. november 2020.

Du kan også indsende indstillingen via formularen herunder. 

Den kandidat, som Handicaprådet udpeger til Prisen For Lige Muligheder 2020, vil blive kontaktet af Handicaprådets sekretær. Prisen uddeles torsdag den 3. december 2020 kl. 14.00 i Byrådssalen.

Jeg indstiller...

I det følgende skal du oplyse data på personen, foreningen, virksomheden eller stedet som du ønsker at indstille til Handicapprisen.

Oplys navn på personen, foreningen, virksomheden eller stedet som du vi indstille til handicapprisen.

Oplys navn på kontaktperson, hvis du indstiller en forening, virksomhed eller et sted.

Oplys den fulde adresse inkl. postnummer og by

Oplys et telefonnummer på den indstillede eller kontaktpersonen.

Oplys en e-mailadresse til den indstillede eller kontaktpersonen.

Skriv begrundelsen for din indstilling.


Dine kontaktoplysninger

Herunder beder vi om dine kontaktoplysninger, så vi kan træffe dig for uddybende spørgsmål o.lign.

Skriv dit navn.

Skriv din e-mailadresse.

Skriv dit telefonnummer.

Samtykke

Billede med tegn som du skal skrive i feltet herunder

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke. Dette får virkning for vores behandling af oplysninger om dig fra det tidspunkt, du tilbagekalder samtykket.

Tilbagekaldelsen sker skriftligt ved at kontakte det fagcenter i Frederikssund Kommune som er ansvarlig for databehandlingen.

Oplysningspligt

Frederikssund Kommune er dataansvarlig ved behandling af dine personoplysninger, og du er velkommen til at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgivere John Larsen og/eller Jakob Sønderlund Sørensen via digital post hvis du har spørgsmål i forbindelse med behandlingen.

Formål og retsgrundlag

Frederikssund Kommune behandler dine personoplysninger for at kunne indsamle indstillinger til Handicapprisen 2020.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelseslovens §1, stk. 2.

Kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr. m.v. jf. databeskyttelsesloven §6, stk. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi deler dine oplysninger med andre afdelinger i kommunen, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Herudover kan vi, afhængigt af oplysningernes karakter og formål, udveksle personoplysninger efter databeskyttelseslovens §6, stk. 1 og/eller §7, stk. 1.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Mange af de personoplysninger vi behandler, får vi fra dig selv, fx. i forbindelse med en henvendelse eller ansøgning. Nogle informationer henter vi selv fra offentlige registre. Hvis vi har brug for at indhente oplysninger fra fx egen læge, hospital, arbejdsgiver eller lignende, vil vi forinden bede om et samtykke fra dig, medmindre det fremgår af særlovgivningen at vi må behandle oplysninger om dig uden at indhente dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der er forskel på hvor længe vi gemmer dine oplysninger, alt efter hvilken type sag eller sammenhæng oplysningerne indgår i.

Kommunen er forpligtet til at håndtere oplysninger efter arkivreglerne. Der er fx regler om at kommunen skal aflevere nogle typer oplysninger til Rigsarkivet, og at kommunen ikke må slette eller kassere data uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Du har således ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler, få berigtiget urigtige oplysninger om dig, få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger og i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for kommunens almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreres rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.