Frederikssund Kommunes logo
28. oktober 2020

Handling bag Erhvervs- og Vækstpolitikken

I november 2019 vedtog Byrådet en ny Erhvervs- og Vækstpolitik for Frederikssund Kommune. Sidan da har Vækstudvalget fået udarbejdet en handleplan, der skal udmønte politikkens målsætninger i konkrete handlinger. Udkastet til Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken har været i offentlig høring i juni 2020, og på mødet den 8. oktober kunne udvalget så lægge sidste hånd på handleplanen. 

Baseret på seks temaer

Handleplanen sætter retning for, hvordan Erhvervs- og Vækstpolitikken skal omsættes i praktisk handling, og er baseret på de temaer, som politikken indeholder:

Infrastruktur, digitalisering, iværksætteri, kvalificeret arbejdskraft, uddannelse og videnbroer samt tværgående samarbejder.

For hvert tema beskrives en række indsatser, der skal bidrage til at opfylde målsætningerne.

- Med handleplanen har vi nu en klar køreplan for, hvordan vores politiske målsætninger i vores Erhvervs- og Vækstpolitik skal blive til virkelighed. Handleplanen er det instrument, der skal sikre, at politikken bliver mere end blot flotte ord, og at den rent faktisk bliver omsat i konkrete initiativer, der skal gøre det endnu bedre at drive virksomhed her i Frederikssund Kommune, fastslår Ole Søbæk, der er formand for Vækstudvalget.

Mange indsatser

For blot at nævne nogle enkelte af de mange indsatser i handleplanen er der tale om blandt andet, at:

  • Drøfte den endelige finansiering af 3. etape for færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen med Vejdirektoratet
  • Undersøge muligheden for udrulning af 5G i kommunen i samarbejde med Energistyrelsen og telebranchen.
  • Bidrage til events og aktiviteter, der understøtter koblingen mellem erhvervsorganisationer og uddannelsesinstitutioner.
  • Understøtte etablering af iværksætterarrangementer, hvor erhvervslivets mere etablerede virksomheder holder oplæg og videndeler.
  • Understøtte at borgere på offentlig forsørgelse kommer i beskæftigelse eller uddannelse gennem offentlig-private samarbejder.
  • Fremme nuværende og fremtidige lokale og tværkommunale samarbejder, der bidrager til netværk samt opnåelse af Region Hovedstaden og Greater Copenhagens målsætninger.

Du kan læse Erhvervs- og Vækstpolitikken samt Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken på vores hjemmeside.

De konkrete indsatser i handleplanen skal løftes i samarbejde mellem Frederikssund Kommune, erhvervsorganisationerne og Campus Frederikssund.

Handleplanen har et 5-årigt sigte og skal således revideres i 2025. Ved den årlige status og opfølgning har Byrådet mulighed for, på baggrund af aktuelle samfunds- og erhvervsvilkår, at prioritere indsatser, der tilgodeser størst mulighed for erhvervsfremme.

Metalarbejder svejser iført svejsebriller. Foto: Frederikssund Kommune.En ny handleplan skal sikre implementeringen af Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Foto: Frederikssund Kommune.