Frederikssund Kommunes logo
8. oktober 2020

Aktivitetsbånd anlægges nu i Jægerspris

En vision for fremtidens fritids- og skolefaciliteter i Jægerspris er i gang med at blive til virkelighed. Entreprenøren tog i mandag den 5. oktober første spadestik til at anlægge et aktivitetsbånd, der skal bringe arealerne imellem de to skolematrikler tættere sammen og folde et meget mere attraktivt fritids- og bevægelsesområde ud for borgerne i Jægerspris. 

Og det er en meget glad og tilfreds borgmester, der ser byrådets beslutninger blive ført ud i livet:

 - I løbet af de senere år har vi truffet en række beslutninger i Byrådet for at udvikle og forbedre kvaliteten af skole, kultur og fritidstilbud i Jægerspris. Meget er allerede trådt i kraft i form af en omstrukturering af skolerne, nye moderne faglokaler, et nyt attraktivt og borgernært bibliotek og nye eller renoverede idrætsfaciliteter. Derfor er det en stor glæde at se, at vi nu også får skabt et rekreativt areal imellem de to skolematrikler, der vil tiltrække liv og bevægelse til området og spille godt sammen med de eksisterende fritidstilbud, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Strækker sig mellem skolerne

Aktivitetsbåndet bliver et stiforløb, der strækker sig fra Jægerspris Skole nr. 90 og over til Jægerspris Skole nr. 100, hvor biblioteket ligger. Båndet bliver anlagt som en løbebane og får tilført en multibane, udendørs trænings- og parkourstationer og en forbedret skrænt med tilskuerpladser til fodboldkampe, som alt sammen bliver let tilgængeligt og velbelyst, så det også muliggør aktiviteter i de mørke timer.

Formanden for Fritids- og Kulturudvalget ser også med stor tilfredshed, at visionerne omkring en samling og udvikling af idrætsfaciliteterne i Jægerspris bliver til virkelighed:

 - Da vi tilbage i 2017 vedtog en helhedsplan for at samle og udvikle foreningernes idrætsfaciliteter omkring Jægerspris Skole, var det med til at sætte en retning. Da regeringen fjernede anlægsloftet i foråret tog byrådet en resolut beslutning om at virkeliggøre flere af visionerne i helhedsplanen, så de kunne stå færdige inden årets udgang. Samtidig har Fritids- og Kulturudvalget støttet med tilskud til anlæggelsen af padletennisbaner i sammenhæng til aktivitetsbåndet, som allerede så småt er ved at skabe glæde for tennisklubben. Det bliver på alle måder et helt nyt og interessant område at være aktiv i om meget kort tid, fortæller udvalgsformand Jesper Wittenburg (A).

Aktivitetsbåndet anlægges fra og med uge 41 og frem til årets udgang. Der vil være periodiske begrænsninger for adgang til byggearealerne, som skolen og foreningerne bliver orienteret om.

Visualisering af aktivitetsbåndet mellem skolerne i Jægerspris. Siden visualiseringen er lavet er der ændret en smule i projektet. Det betyder, at der ikke bliver etableret overdækning på reposet udover skrænten samt det lille repos ved siden af fitness udstyret. Dertil bliver multibanen med lavere bander end angivet på illustrationen. Illustration: Elkjær + Ebbeskov Visualisering af aktivitetsbåndet mellem skolerne i Jægerspris. Siden visualiseringen er lavet er der ændret en smule i projektet. Det betyder, at der ikke bliver etableret overdækning på reposet udover skrænten samt det lille repos ved siden af fitness udstyret. Dertil bliver multibanen med lavere bander end angivet på illustrationen. Illustration: Elkjær + Ebbeskov Arkitekter ApS.