Frederikssund Kommunes logo
26. november 2020

Trafiksikkerheden forbedres på Marbækvej

Siden åbningen af Fjordforbindelsen den 30. september 2019 er der sket en stigning i trafikken på Marbækvej i Frederikssund. Frederikssund Kommune har således lavet trafiktællinger både nord og syd for rundkørslen Marbækvej/Strandvangen, og de viser en stigning i trafikken på hele strækningen – dog er den procentvise stigning størst syd for rundkørslen.

Læs mere om trafiktællingen i bilaget til pkt. 244 på Byrådets dagsorden fra den 25. november 2020.

Marbækvej set fra syd mod nord. I forgrunden ses Ørnestens Vænge og Gyldenstens Vænge. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.Marbækvej set fra syd mod nord. I forgrunden ses Ørnestens Vænge og Gyldenstens Vænge. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.

Bløde trafikanter

Frederikssund Kommune har også talt de bløde trafikanter, som krydser Marbækvej på fire krydsningspunkter. På fire dage i september 2020 var der således mellem 27 og 34 fodgængere og cyklister, der krydsede Marbækvej i morgenmyldretiden mellem kl. 7.15 – 8.15.

Frederikssund Kommune har modtaget en del henvendelser fra borgere, der er bekymrede for trafiksikkerheden på Marbækvej efter åbningen af Fjordforbindelsen. Derfor har Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefalet, at der sættes en række tiltag i gang for at forbedre trafiksikkerheden på Marbækvej.

10 tiltag skal forbedre sikkerheden

Derfor kunne Byrådet på sit møde den 25. november vedtage i alt 10 tiltag, der skal gøre Marbækvej merer sikker for de bløde trafikanter. Det drejer sig om følgende tiltag:

  • Overgangen, der er sikret med en støttehelle, på Marbækvej ved Gammel Marbækvej, udbygges med et fodgængerfelt.
  • Fodgængerfeltet på Marbækvej ud for nr. 35 udbygges med et signalanlæg.
  • Den sydlige overgang, der er sikret med en støttehelle, i krydset Marbækvej/Østersvej/Vejen til Børnehuset på Marbækvej 43C, udbygges med et fodgængerfelt.
  • Overgangen, der er sikret med en støttehelle, på Marbækvej imellem Gyldenstens Vænge og Ørnestens Vænge, udbygges med et fodgængerfelt med 3 D-effekt.
  • Der rettes henvendelse til Vejdirektoratet om, at der på Fjordlandsvej umiddelbart vest for afkørslen til Marbækvej ønskes skiltet med, at lastbiler til Centervej, Pedersholmparken, Korshøj og Strandvangen opfordres til at køre via Frederikssundvej (oplysningstavle).
  • De grusbelagte rabatter på adgangsvejen til Børnehuset på Marbækvej 43C udvides således, at der bliver et samlet færdselsareal på 4,6 m i bredden, så to biler kan mødes og cykler bedre passere.
  • De ca. 25 første meter af adgangsvejen frem til Børnehuset på Marbækvej 43C udvides, så biler, der skal svinge til venstre ind til REMA 1000, og som venter, kan passeres af biler fra Børnehuset på Marbækvej 43C.
  • At der rettes henvendelse til Nordsjællands Politi med henblik på at gennemføre hastighedskontroller på Marbækvej.
  • At der skiltes med husk 50 km/t.
  • At der med jævne mellemrum opsættes en mobil fartviser.

Det er vurderingen, at de fire fodgængerovergange mv. vil medvirke til en betydelig forbedring af trafiksikkerheden for både fodgængere og cyklister, når Marbækvej skal krydses. Forbedringerne vurderes at koste i alt 900.000 kr. 

Et eksempel på et 3D-fodgængerfelt fra en vej i Helsingør.Et eksempel på et 3D-fodgængerfelt på en vej i Helsingør.