Frederikssund Kommunes logo
13. november 2020

Mange bliver testet i mobilt testcenter

Antallet af nye smittede i Frederikssund Kommune er ifølge Statens Seruminstitut 28 inden for de sidste syv dage. Dermed ligger Frederikssund Kommune i den gode tredjedel af danske kommuner, når det kommer til antallet af nye tilfælde af Covid-19. De smittede er fra 7 til 71 år – heraf er halvdelen mellem 18 og 52 år. 

Danmarkskort, der viser udbredelsen af coronavirus fordelt på kommuner. Grafik: Statens Seruminstitut.Klik på kortet for at gå til Statens Seruminstituts hjemmeside med data og statistik over coronasituationen i Danmark.

Elever sendt hjem

Blandt de smittede er seks skoleelever fordelt på fire forskellige skoler og to medarbejdere på dagtilbudsområdet. Det har betydet, at flere klasser, grupper og medarbejdere er sendt hjem til test. Der er foreløbig tale om enkeltstående tilfælde, hvilket tyder på, at skolerne og dagtilbuddene har håndteret situationen inden smitten har nået at brede sig yderligere.

Også på ældreområdet er der konstateret smitte hos en borger og hos fem medarbejdere. I alle tilfælde er der gennemført smitteopsporing.

Mobil testenhed

I uge 46 har borgere i Skibby, Jægerspris og Slangerup kunne besøge Region Hovedstadens mobile testenhed og få lavet en coronatest uden tidsbestilling. Der har langt over 1000 borgere benyttet sig af. Den 13., 14. og 15. november holder den mobile testenhed åbent fra kl. 10 – 16 på Odinsvej 4a, i Frederikssund (receptionen i den tidligere tandklinik på campus). Hvis du vil testes her, skal du medbringe sygesikringsbevis (sundhedskort) og mundbind. Forvent kø og husk derfor, at du også kan bestille tid på et af regionens stationære teststeder på coronaprover.dk.

Aflivning af mink

Der er to minkfarme i Frederikssund Kommune. Her har aflivningen af mink været i gang i nogen tid og ventes at være færdig senest den 16. november. Der er ikke konstateret coronasmitte blandt disse mink eller blandt minkavlerne. Alt affald fra minkene køres til forbrænding hos DAKA eller Vestforbrændingen. Der bliver ikke gravet affald fra mink ned nogen steder på Sjælland.

Mundbind ved besøg hos kommunen

Fra mandag den 9. november 2020 har det været et krav, at man bærer mundbind eller visir, når man besøger Borgercentret, Jobcentret, Ungekontakten og Rådgivningshuset. Husk derfor at medbringe og bruge mundbind eller visir, hvis du har et ærinde et af disse steder - det gælder både møder og almindelig henvendelse til Borgercentret.

Sundhedsberedskabet er klar

Frederikssund Kommunes sundhedsberedskab overvåger kontinuerligt Covid-19-situationen i kommunen. Som en del af beredskabet har Frederikssund Kommune en faglig indsatsgruppe, der blandt andet har til opgave at rådgive i Covid-relaterede spørgsmål og sikre en hurtig og effektiv håndtering i tilfælde af coronaudbrud.

 En person foretager en coronatest. Foto: Lars Walin.En person foretager en coronatest.

Foto: Lars Walin.