Frederikssund Kommunes logo
17. november 2020

Lokalplan for Fiomagrunden i høring

Sidste år besluttede Byrådet at sælge Fiomagrunden midt i Frederikssund til Udviklingsselskabet Frederikssund Bymidte ApS. Selskabet ønsker at bygge i alt 160 boliger på grunden. På Byrådsmødet den 28. oktober blev det så besluttet at sende kommuneplantillæg 014 og lokalplanforslag 137 for Fiomagrunden i offentlig høring i 8 uger. 

Byggeri i 2 – 6 etager

Byggeriet kommer til at bestå af 10.408 m2 boligbyggeri i 2 til 6 etager, som primært bliver placeret langs den ydre afgrænsning af ejendommen. Byggeriet vil have stor variation i bygningshøjder og facademateriale og boligerne vil variere i størrelse med boliger på 35, 45, 65, 85 og 110 m2.

Lokalplanforslag 137 fastsætter krav til bygningernes arkitektur, omfang og placering. Desuden fastlægges der med lokalplanen en disponering af ejendommen med hensyn til parkering, adgangsforhold og stiføring. Endelig bliver der med lokalplanen fastlagt retningslinjer for beskyttelse af to eksisterende bygninger.

Med kommuneplantillægget kan Byrådet hæve bebyggelsesprocenten fra de nu gældende 110 til 150. Kravet er, at området bliver omfattet af en samlet bebyggelsesplan, der sikrer tilstrækkelige opholds- og parkeringsarealer. Det foreliggende projekt opfylder kriterierne for at hæve bebyggelsesprocenten.

Lokalplan 137 og kommuneplantillæg 014 er i høring til den 11. januar 2021.

Læs også nyheden fra november 2019 ”Nye boliger på Fiomagrunden”.

Visualisering af et kommende byggeri på Fiomagrunden i Frederikssund. Illustration: Schmidt/Hammer/Lassen Architects.Visualisering af et kommende byggeri på Fiomagrunden i Frederikssund.

Illustration: Schmidt/Hammer/Lassen Architects.