Frederikssund Kommunes logo
25. november 2020

Dialogmøde om boliger ved Færgevej

Frederikssund Kommune inviterer sammen med projektudvikleren til et digitalt dialogmøde om lokalplanforslag 133 og den boligbebyggelse, der er under planlægning ved Borgervænget/Færgevej i Frederikssund. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af tæt-lav  boligbebyggelse i to etager med tagterrasse. Alle kan deltage i mødet, der holdes online den 14. december.

Justering af planforslag

Der har i foråret 2020 været holdt offentlig høring af lokalplanforslag nr. 133 og forslag til kommuneplantillæg nr. 012 for et boligområde ved Borgervænget/Færgevej. Nu har den nye projektudvikler sammen med Frederikssund Kommune valgt at supplere høringen med et dialogmøde, for at uddybe lokalplanforslagets indhold og de påtænkte justeringer af planforslaget. På mødet vil der også blive redegjort for vejadgange til lokalplanområdet ved en ekstern trafikrådgiver.

Dialogmøde

Dialogmødet holdes online mandag den 14. december fra klokken 18.00-20.00. Man deltager i mødet via et link på kommunens hjemmeside, som bliver gjort tilgængeligt kort før mødestart på dagen for mødet.

Link til dialogmødet kan den 14. december findes på kommunens hjemmeside under borgermøder.

På mødet vil der være mulighed for at komme med input samt stille afklarende spørgsmål til projektet. Projektudvikleren, formanden for Plan- og Miljøudvalget samt repræsentanter fra administrationen vil være til stede på mødet.

Dagsorden for mødet

  • Velkommen v. Formand for Plan- og Miljøudvalget Jørgen Bech.
  • Planer for udvikling af areal v. Projektudvikler Peter Christensen, Færgevej Ejendomme ApS.
  • Input og spørgsmål fra deltagerne.
  • Vejadgang v. ekstern trafikrådgiver.
  • Input og spørgsmål fra deltagerne.
  • Opsamling på dialogmøde v. Centerchef Mads Lindberg Christiansen.
  • Næste skridt og tak for i dag v. Formand for Plan- og Miljøudvalget Jørgen Bech.

Skitse over planlagt bebyggelse ved Borgervænget/Færgevej.

Den oprindelige skitse over planlagt bebyggelse ved Færgevej/Borgervænget. fra høringen af lokalplanen i foråret. Den reviderede plan vil blive præsenteret på dialogmødet.