Frederikssund Kommunes logo
18. november 2020

10 millioner kr. til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Foreninger og frivillige organisationer kan nu søge penge til at skabe nye fællesskaber gennem aktiviteter til borgere over 21 år, som mærker konsekvenserne af Corona-pandemien i form af ensomhed.

Der kan søges tilskud på mellem 10.-15.000 kroner, mellem 15.000-100.000 kroner og mellem 100.000- 1 million kroner.

Vær opmærksom på at der er forskellig ansøgningsfrister henholdsvis den 14., 10. og 3. december 2020.

Puljen kan søges af foreninger på kultur- og socialområdet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet, for eksempel idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger (herunder aftenskoler), museumsforeninger, læseforeninger, sociale foreninger.

Puljen kan søges på Kulturministeriets hjemmeside og støtter enkeltstående aktiviteter og forløb med flere aktiviteter, som giver ensomme borgere adgang til nye fællesskaber i 2020-2021.