Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
18. marts 2020

Skraldebiler på ny bro

De skraldebiler, der henter affald i Frederikssund Kommune kørte tidligere over den gamle bro på en dispensation fra politiet. Denne dispensation er imidlertid blevet trukket tilbage, og derfor er skraldebilerne nu henvist til at benytte Kronprinsesse Marys Bro og dermed betale broafgift. Dette vil betyde en meromkostning i størrelsesordenen 250.000 kr. årligt. 

Omkostningen deles af alle

Alle husstande i Frederikssund Kommune bliver opkrævet gebyr for tømning af beholdere til dagrenovation samt for administration og drift af de kommunale genbrugsordninger og ordninger for farligt affald. Gebyret fastsættes hvert år af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og beløber sig i 2020 til 3.076,25 kr. for en havebolig med standardstørrelse spande. Meromkostningen på ca. 250.000 kr. bliver fordelt på alle kommunens husstande, og affaldsgebyret vil også fremover være det samme, uanset hvor i kommunen man bor.

Mange faktorer

Affaldsgebyret er sammensat på baggrund af en række faktorer, der kan ændre sig fra år til år. Gebyret skal dække de samlede omkostninger på affaldsområdet, og afhænger derfor blandt andet af lønudviklingen, brændstofprisen, udgifter til materiel, udgifter til efterfølgende affaldsbehandling mv. Således steg affaldsgebyret (for genbrugspladser og standardtømning hver 14. dag) med ca. 125 kr. fra 2019 til 2020.

Du kan læse mere om taksterne for affaldsordningerne på kommunens hjemmeside.